جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24957تهراننفت شمالیمستغلاتفروش3,43014,500,0001393-08-21
24373تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5,43717,000,0001393-08-18
24241تهرانستاری - همت مستغلاتفروش5707,400,0001393-08-17
24261تهرانخواجه عبداللهمستغلاتفروش922,100,000,0001393-08-17
24141تهراناقدسیهمستغلاتفروش1655,835,0001,750,000,0001393-08-15
24157تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش18011,300,0001393-08-15
23699تهراندولتمستغلاتفروش37516,000,0001393-08-10
23705تهرانبنی هاشممستغلاتفروش2002,500,000500,000,0001393-08-10
21752تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1801,300,000,0001393-08-04
22855تهرانسبلان شمالیمستغلاتفروش12014,285,0001,000,000,0001393-08-04
22813تهرانتهران نومستغلاتفروش2247,100,0001,000,000,0001393-08-03
22822تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش725,500,0001393-08-03
22273تهرانآفریقامستغلاتفروش11511,300,0001393-07-28
22208تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5408,350,0001393-07-27
22216تهراندروسمستغلاتفروش9012,600,0001393-07-27
22218تهراندولتمستغلاتفروش1509,200,0001,932,000,0001393-07-27
22221تهرانکریمخانمستغلاتفروش3006,500,0001,950,000,0001393-07-27
22102تهرانپونک - بلوار عدلمستغلاتفروش13212,000,0001393-07-26
22125تهرانتجریشمستغلاتفروش1209,500,0001393-07-26
21775تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش50020,000,0001393-07-24
21586تهرانآرژانتینمستغلاتفروش320کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21620تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش30014,500,0001393-07-22
21631تهرانپونکمستغلاتفروش1253,000,000,0001393-07-22
21331تهراندزآشیبمستغلاتفروش21015,500,0001393-07-19
21348تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1509,800,0001393-07-19
21397تهرانشریعتی - دزآشیبمستغلاتفروش1,00020,000,0001393-07-19
21080تهرانسیدخندانمستغلاتفروش11515,000,0001393-07-17
21123تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش1103,000,000,0001393-07-17
21154تهرانفرمانیهمستغلاتفروش15016,000,0001393-07-17
21159تهرانکامرانیهمستغلاتفروش24014,000,0001393-07-17
Page top