جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,272 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22813تهرانتهران نومستغلاتفروش2247,100,0001,000,000,0001393-08-03
22822تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش725,500,0001393-08-03
22273تهرانآفریقامستغلاتفروش11511,300,0001393-07-28
22208تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5408,350,0001393-07-27
22216تهراندروسمستغلاتفروش9012,600,0001393-07-27
22218تهراندولتمستغلاتفروش1509,200,0001,932,000,0001393-07-27
22221تهرانکریمخانمستغلاتفروش3006,500,0001,950,000,0001393-07-27
22102تهرانپونک - بلوار عدلمستغلاتفروش13212,000,0001393-07-26
22125تهرانتجریشمستغلاتفروش1209,500,0001393-07-26
21775تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش50020,000,0001393-07-24
21586تهرانآرژانتینمستغلاتفروش320کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21620تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش30014,500,0001393-07-22
21631تهرانپونکمستغلاتفروش1253,000,000,0001393-07-22
21331تهراندزآشیبمستغلاتفروش21015,500,0001393-07-19
21348تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1509,800,0001393-07-19
21397تهرانشریعتی - دزآشیبمستغلاتفروش1,00020,000,0001393-07-19
21080تهرانسیدخندانمستغلاتفروش11515,000,0001393-07-17
21123تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش1103,000,000,0001393-07-17
21154تهرانفرمانیهمستغلاتفروش15016,000,0001393-07-17
21159تهرانکامرانیهمستغلاتفروش24014,000,0001393-07-17
21202تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1357,500,0001,012,500,0001393-07-17
21037تهرانجردنمستغلاتفروش115کارشناسیکارشناسی1393-07-16
21071تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش100کارشناسیکارشناسی1393-07-16
21072تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1122,500,000,0001393-07-16
20784تهرانونک - برزیلمستغلاتفروش14020,000,0001393-07-14
20792تهراندزآشیبمستغلاتفروش26014,000,0001393-07-14
20821تهراناقدسیهمستغلاتمعاوضه650کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20894تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش856,500,000,0001393-07-14
20920تهرانونک - شیخ بهاییمستغلاتفروش1061,900,000,0001393-07-14
20930تهرانجردنمستغلاتفروش1,71713,500,0001393-07-14
Page top