جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93452تهرانامیرآبادمستغلاتفروش27012,000,0001,536,000,0001395/09/23
93415تهرانبلوار خوردینمستغلاترهن1,2002,500,000,0001395/09/22
93417تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره14012,000,000100,000,0001395/09/22
93375تهرانفرشتهمستغلاترهن و اجاره60060,000,000500,000,0001395/09/22
93396تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن400600,000,0001395/09/22
93387تهرانشهر آرامستغلاترهن600800,000,0001395/09/22
93329تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش23840,000,0004,320,000,0001395/09/22
93326تهرانشهرک غربمستغلاتفروش73513,600,00010,000,000,0001395/09/22
93297تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1459,500,0001395/09/22
93321تهرانمطهریمستغلاتفروش17515,000,0001395/09/22
93317تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش16513,000,0001395/09/22
93285تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش6506,500,0001395/09/22
93271تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره16530,000,000100,000,0001395/09/21
93273تهرانآیت الله کاشانیمستغلاترهن و اجاره80030,000,000300,000,0001395/09/21
93272تهرانمطهریمستغلاترهن1751,200,000,0001395/09/21
93201تهرانشهرک غربمستغلاترهن3304,000,000,0001395/09/21
89240تهرانگاندیمستغلاترهن و اجاره90090,000,000300,000,0001395/09/21
93232تهرانبنی هاشممستغلاترهن و اجاره2504,500,00050,000,0001395/09/21
93212تهرانستارخانمستغلاترهن330440,000,0001395/09/21
93146تهرانآفریقامستغلاتفروش187کارشناسیکارشناسی1395/09/21
93107تهرانسردارجنگلمستغلاتفروش1759,000,0001395/09/20
93063تهرانصادقیهمستغلاتفروش1307,800,0001395/09/20
93029تهرانبلوار خوردینمستغلاترهن و اجاره1,02050,000,000500,000,0001395/09/18
92953تهرانسردار شمالیمستغلاتفروش1305,700,0001395/09/18
92940تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1395/09/18
92977تهرانهفت تیرمستغلاتفروش96کارشناسیکارشناسی1395/09/18
92869تهرانسعادت آبادمستغلاترهن1,2503,000,000,0001395/09/17
92932تهرانمیرعمادمستغلاترهن و اجاره40010,000,000200,000,0001395/09/17
92850تهرانپونکمستغلاترهن560900,000,0001395/09/17
92903تهرانجهان آرامستغلاترهن و اجاره1702,800,00040,000,0001395/09/17
Page top