جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48571تهرانبنی هاشممستغلاتفروش7565,800,0004,385,000,0001394-04-25
48355تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,37517,000,00021,000,000,0001394-04-23
48357تهرانشیخ بهایی شمالیمستغلاتفروش3496,000,0002,000,000,0001394-04-23
48363تهرانظفرمستغلاتفروش3406,000,0002,000,000,0001394-04-23
48400تهراننیاورانمستغلاتفروش1,90015,000,00028,500,000,0001394-04-23
48401تهرانجمارانمستغلاتفروش1,18812,500,00014,850,000,0001394-04-23
48256تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش8136,700,0001394-04-22
48244تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش14011,000,0001394-04-22
48116تهرانگرگان - نامجومستغلاتفروش2565,860,0001,500,000,0001394-04-21
48097تهرانصادقیه - گلابمستغلاتفروش4409,000,0001394-04-21
48105تهرانفرمانیهمستغلاتفروش6012,000,0001394-04-21
48107تهرانقلهکمستغلاتفروش847,500,0001394-04-21
47985تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش72011,800,0001394-04-20
48008تهرانجردن - عاطفیمستغلاتفروش1,50011,000,0001394-04-20
48017تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1007,500,0001394-04-20
47894تهرانظفرمستغلاتفروش85119,000,00010,000,000,0001394-04-18
47875تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش1,1258,500,0009,562,500,0001394-04-18
47789تهرانظفرمستغلاتفروش85119,000,00010,051,000,0001394-04-16
47783تهرانپونک باختریمستغلاتفروش5109,600,0004,896,000,0001394-04-16
47539تهرانسلیمی شمالیمستغلاتفروش2878,700,0002,500,000,0001394-04-15
47523تهرانشهرک غربمستغلاتفروش33015,100,0005,000,000,0001394-04-14
47377تهرانکاشانی - مهرانمستغلاتفروش1,3758,800,0001394-04-13
47146تهراناشرفی - تیراژهمستغلاتفروش6506,100,0001394-04-10
47243تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش26017,500,0004,550,000,0001394-04-10
47287تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,48012,000,00017,760,000,0001394-04-10
47290تهرانقیطریه - سهیلمستغلاتفروش9009,000,0001394-04-10
47013تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش842,700,000226,800,0001394-04-08
47042تهرانجردن - گلشهرمستغلاتفروش1,70016,000,00027,200,000,0001394-04-08
46635تهرانپونکمستغلاتفروش8751,000,000,0001394-04-06
46646تهرانظفر- فرید افشارمستغلاتفروش3208,000,0002,560,000,0001394-04-06
Page top