جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,341 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57116تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش80010,714,0006,000,000,0001394-07-16
56913تهرانستارخانمستغلاتفروش30033,826,00016,000,000,0001394-07-14
56684تهرانولنجکمستغلاتفروش1,60013,000,00020,800,000,0001394-07-12
56250تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش2725,500,0001,496,000,0001394-07-07
55991تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش1,0816,500,0007,026,500,0001394-07-04
55386تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش4106,097,0002,500,000,0001394-06-28
55385تهرانازگلمستغلاتفروش59012,500,00010,037,499,9041394-06-28
53243تهرانپاسدارانمستغلاتفروش3,570کارشناسیکارشناسی1394-06-26
55212تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,39514,000,00019,530,000,0001394-06-26
54826تهرانمطهریمستغلاتفروش49514,910,0007,500,000,0001394-06-23
54809تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,08012,000,00012,960,000,0001394-06-22
54411تهرانقیطریهمستغلاتفروش35280,000,0001394-06-18
54431تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتفروش1885,000,000940,000,0001394-06-18
54252تهراندولتمستغلاتفروش1,4909,500,0001394-06-17
54065تهرانمرزدارانمستغلاتفروش13714,000,0002,800,000,0001394-06-16
53775تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394-06-14
53776تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394-06-14
53430تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394-06-11
53437تهراندروسمستغلاتفروش32019,000,0001394-06-11
53172تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش4605,000,0002,300,000,0001394-06-09
52785تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش2205,500,0001,210,000,0001394-06-05
52009تهراندماوندمستغلاتفروش1429,000,0001,012,500,0001394-05-31
52048تهرانپاسداران - سروستانمستغلاتفروش5259,000,0004,725,000,0001394-05-31
52051تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش60410,500,0006,342,000,0001394-05-31
33992تهرانهاشمی - جیمستغلاتفروش1153,000,000,0001394-05-27
51733تهراناقدسیهمستغلاتفروش4006,000,0002,400,000,0001394-05-24
51533تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش1373,000,000,0001394-05-22
51424تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش23014,445,0002,600,000,0001394-05-21
51437تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3566,250,0002,225,000,0001394-05-21
51018تهرانالهیهمستغلاتفروش1,55027,750,00015,000,000,0001394-05-17
Page top