جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61001تهرانظفرمستغلاتفروش16020,000,0001394-08-27
61003تهرانپاسدارانمستغلاتفروش3929,500,0003,724,000,0001394-08-27
61016تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش5506,363,0003,500,000,0001394-08-27
60635تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1151,150,000,0001394-08-25
60642تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش11516,000,0001394-08-25
60645تهرانشمس آبادمستغلاتفروش75211,111,0004,000,000,0001394-08-25
60666تهرانفاطمیمستغلاتفروش200کارشناسیکارشناسی1394-08-25
60697تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13517,000,0001394-08-25
60513تهرانفاطمی - بیستونمستغلاتفروش1127,800,0001394-08-24
60515تهرانقلهکمستغلاتفروش951,800,000,0001394-08-24
60540تهرانفرمانیهمستغلاتفروش9527,000,0001394-08-24
60325تهرانآجودانیهمستغلاتفروش1248,500,0001,054,000,0001394-08-21
60333تهراناقدسیهمستغلاتفروش1,2008,000,0009,600,000,0001394-08-21
60231تهرانگیشا - زوج هامستغلاتفروش6608,500,0005,610,000,0001394-08-20
60067تهرانفرشتهمستغلاتفروش15010,000,0001394-08-19
59912تهراندولتمستغلاتفروش1152,600,000,0001394-08-18
59907تهرانالهیهمستغلاتفروش90016,000,00014,400,000,0001394-08-18
59933تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش26019,000,0003,420,000,0001394-08-18
59783تهرانفرید افشارمستغلاتفروش15011,500,0001,150,000,0001394-08-17
59647تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001394-08-16
59655تهرانپیروزی - شکوفهمستغلاتفروش2806,450,0001,200,000,0001394-08-16
59658تهرانپیروزیمستغلاتفروش845,385,000280,000,0001394-08-16
59666تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3209,375,0003,000,000,0001394-08-16
59457تهرانشیخ بهایی شمالیمستغلاتفروش22813,000,0001394-08-13
59460تهرانفرید افشارمستغلاتفروش63011,500,0001394-08-13
59339تهرانرهی معیریمستغلاتفروش5757,000,0001394-08-12
59346تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش9708,762,0001394-08-12
59352تهراندروس - هدایتمستغلاتفروش1308,000,0001,040,000,0001394-08-12
59362تهراندولت - قناتمستغلاتفروش25520,000,0005,600,000,0001394-08-12
59218تهرانفلامک شمالیمستغلاتفروش13315,789,0002,100,000,0001394-08-11
Page top