جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,215 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53243تهرانپاسدارانمستغلاتفروش3,570کارشناسیکارشناسی1394/06/26
55212تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,39514,000,00019,530,000,0001394/06/26
54826تهرانمطهریمستغلاتفروش49514,910,0007,500,000,0001394/06/23
54809تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,08012,000,00012,960,000,0001394/06/22
54411تهرانقیطریهمستغلاتفروش35280,000,0001394/06/18
54431تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتفروش1885,000,000940,000,0001394/06/18
54252تهراندولتمستغلاتفروش1,4909,500,0001394/06/17
54065تهرانمرزدارانمستغلاتفروش13714,000,0002,800,000,0001394/06/16
53775تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394/06/14
53776تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394/06/14
53430تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394/06/11
53437تهراندروسمستغلاتفروش32019,000,0001394/06/11
53172تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش4605,000,0002,300,000,0001394/06/09
52785تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش2205,500,0001,210,000,0001394/06/05
52009تهراندماوندمستغلاتفروش1429,000,0001,012,500,0001394/05/31
52048تهرانپاسداران - سروستانمستغلاتفروش5259,000,0004,725,000,0001394/05/31
52051تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش60410,500,0006,342,000,0001394/05/31
33992تهرانهاشمی - جیمستغلاتفروش1153,000,000,0001394/05/27
51733تهراناقدسیهمستغلاتفروش4006,000,0002,400,000,0001394/05/24
51533تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش1373,000,000,0001394/05/22
51424تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش23014,445,0002,600,000,0001394/05/21
51437تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3566,250,0002,225,000,0001394/05/21
51018تهرانالهیهمستغلاتفروش1,55027,750,00015,000,000,0001394/05/17
51034تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26019,000,0004,200,000,0001394/05/17
51050تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394/05/17
51051تهرانستارخانمستغلاتفروش1,2154,526,0005,500,000,0001394/05/17
50642تهراننارمکمستغلاتفروش3365,400,0001,814,400,0001394/05/14
50644تهرانبخت آزادمستغلاتفروش2402,665,000640,000,0001394/05/14
50481تهرانستارخانمستغلاتفروش7705,800,0001394/05/13
50611تهرانگاندیمستغلاتفروش250کارشناسیکارشناسی1394/05/13
Page top