جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,211 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58069تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش18520,000,0001394/07/27
58115تهرانپیروزی - دهقانمستغلاتفروش2252,990,000650,000,0001394/07/27
57949تهراننبرد شمالیمستغلاتفروش1323,060,000405,000,0001394/07/26
57965تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش4605,000,0002,300,000,0001394/07/26
57973تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش57312,000,0001394/07/26
57856تهراننظام آباد - مدنیمستغلاتفروش15510,400,0001,300,000,0001394/07/25
57589تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,4258,500,0001394/07/22
57594تهرانهرویمستغلاتفروش1,125کارشناسیکارشناسی1394/07/22
57676تهرانقائم مقام فراهانیمستغلاتفروش1507,100,0001394/07/22
57466تهرانمقدس اردبیلیمستغلاتفروش21015,800,0001394/07/21
57458تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش3,00011,000,0001394/07/21
57496تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش1148,200,0001394/07/21
57481تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش6611,000,0001394/07/21
57367تهرانگیشامستغلاتفروش8857,800,0006,903,000,0001394/07/20
57227تهرانهفت تیرمستغلاتفروش35212,500,0002,000,000,0001394/07/19
57240تهرانعباس آبادمستغلاتفروش33011,000,0001394/07/19
57084تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش6406,250,0004,000,000,0001394/07/16
57106تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش2701,300,000,0001394/07/16
57116تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش80010,714,0006,000,000,0001394/07/16
56913تهرانستارخانمستغلاتفروش30033,826,00016,000,000,0001394/07/14
56684تهرانولنجکمستغلاتفروش1,60013,000,00020,800,000,0001394/07/12
56250تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش2725,500,0001,496,000,0001394/07/07
55991تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش1,0816,500,0007,026,500,0001394/07/04
13828تهرانخانی آباد مستغلاتفروش785,580,000530,000,0001394/07/03
55386تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش4106,097,0002,500,000,0001394/06/28
55385تهرانازگلمستغلاتفروش59012,500,00010,037,499,9041394/06/28
53243تهرانپاسدارانمستغلاتفروش3,570کارشناسیکارشناسی1394/06/26
55212تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,39514,000,00019,530,000,0001394/06/26
54826تهرانمطهریمستغلاتفروش49514,910,0007,500,000,0001394/06/23
54809تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1,08012,000,00012,960,000,0001394/06/22
Page top