جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64972تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش65390,000,0001394-10-12
64975تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,04010,000,00010,400,000,0001394-10-12
64985تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1687,000,0001394-10-12
64994تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش50017,000,0001394-10-12
64853تهرانشمس آبادمستغلاتفروش2685,500,0001,474,000,0001394-10-10
64862تهرانجهان آرامستغلاتفروش5966,459,0003,850,000,0001394-10-10
59845اهوازامانیهمستغلاترهن و اجاره1503,000,00030,000,0001394-10-09
64695تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتمعاوضه2,6907,000,00018,830,000,0001394-10-09
64702تهرانپیامبر شرقیمستغلاتفروش2,2403,500,0007,840,000,0001394-10-09
64724تهرانستارخان - توحیدمستغلاتمعاوضه110کارشناسیکارشناسی1394-10-09
64557تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش1,76028,409,00050,000,000,0001394-10-07
64422تهرانسهروردی جنوبیمستغلاتفروش1,4287,000,0009,996,000,0001394-10-06
64434تهرانهروی - حسین آبادمستغلاتفروش2226,306,0001,399,932,0001394-10-06
64471تهرانشهرک غربمستغلاتفروش160کارشناسیکارشناسی1394-10-06
64472تهرانشهرک غربمستغلاتفروش33016,500,0003,300,000,0001394-10-06
64351تهرانایرانپارسمستغلاتفروش2009,500,0001394-10-05
64216تهرانعباس آبادمستغلاتفروش11083,000,0001394-10-03
64219تهرانکریمخانمستغلاتفروش8507,000,0005,950,000,0001394-10-03
64229تهرانفرشتهمستغلاتفروش4213,000,0001394-10-03
64057تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش1,6807,500,00012,600,000,0001394-10-02
64062تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش60013,000,0005,564,000,0001394-10-02
64063تهرانسردار جنگلمستغلاتفروش6156,500,0003,997,500,0001394-10-02
64070تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش3685,700,0002,097,600,0001394-10-02
64074تهراندارآبادمستغلاتفروش16013,000,0001394-10-02
64084تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش13725,000,0001394-10-02
63765تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1,26010,000,00012,600,000,0001394-09-30
63783تهرانقلهک - یخچالمستغلاتفروش55012,000,0006,600,000,0001394-09-30
63819تهرانفرمانیهمستغلاتفروش1158,500,0001394-09-30
63793تهرانهروی - حسین آبادمستغلاتفروش2206,818,0001,499,960,0001394-09-30
63661تهرانشاهین شمالیمستغلاتفروش7256,000,0004,350,000,0001394-09-29
Page top