جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,208 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61109تهراناختیاریهمستغلاتفروش83023,000,00017,020,000,0001394/08/28
61128تهراندولت - نشاطمستغلاتفروش3,80026,315,0001394/08/28
61144تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش1051,800,000,0001394/08/28
61153تهرانشهرک مخابراتمستغلاتفروش1203,000,000,0001394/08/28
60971تهرانپیروزیمستغلاتفروش3203,125,0001,000,000,0001394/08/27
60983تهرانستارخانمستغلاتفروش801,670,000,0001394/08/27
60986تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1,00010,000,00010,000,000,0001394/08/27
60997تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش15512,000,0001394/08/27
61001تهرانظفرمستغلاتفروش16020,000,0001394/08/27
61003تهرانپاسدارانمستغلاتفروش3929,500,0003,724,000,0001394/08/27
61016تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش5506,363,0003,500,000,0001394/08/27
60635تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1151,150,000,0001394/08/25
60642تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش11516,000,0001394/08/25
60645تهرانشمس آبادمستغلاتفروش75211,111,0004,000,000,0001394/08/25
60666تهرانفاطمیمستغلاتفروش200کارشناسیکارشناسی1394/08/25
60697تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13517,000,0001394/08/25
60513تهرانفاطمی - بیستونمستغلاتفروش1127,800,0001394/08/24
60515تهرانقلهکمستغلاتفروش951,800,000,0001394/08/24
60540تهرانفرمانیهمستغلاتفروش9527,000,0001394/08/24
60325تهرانآجودانیهمستغلاتفروش1248,500,0001,054,000,0001394/08/21
60333تهراناقدسیهمستغلاتفروش1,2008,000,0009,600,000,0001394/08/21
60231تهرانگیشا - زوج هامستغلاتفروش6608,500,0005,610,000,0001394/08/20
60067تهرانفرشتهمستغلاتفروش15010,000,0001394/08/19
59912تهراندولتمستغلاتفروش1152,600,000,0001394/08/18
59907تهرانالهیهمستغلاتفروش90016,000,00014,400,000,0001394/08/18
59933تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش26019,000,0003,420,000,0001394/08/18
59783تهرانفرید افشارمستغلاتفروش15011,500,0001,150,000,0001394/08/17
59647تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001394/08/16
59655تهرانپیروزی - شکوفهمستغلاتفروش2806,450,0001,200,000,0001394/08/16
59658تهرانپیروزیمستغلاتفروش845,385,000280,000,0001394/08/16
Page top