جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70177تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2,31025,000,0001394-12-09
70185تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش875کارشناسیکارشناسی1394-12-09
70188تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش10010,000,0001394-12-09
70211تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش25020,000,0001394-12-09
70084تهرانشمس آبادمستغلاتفروش2806,500,0001394-12-08
69938تهرانبلوار فردوس شرقمستغلاتفروش1,5007,000,0001394-12-05
69947تهرانزنجان شمالیمستغلاتفروش17012,000,0001394-12-05
69953تهراندارآبادمستغلاتفروش777,800,0001394-12-05
69954تهرانجردن مستغلاتفروش17025,000,0001394-12-05
69795تهرانگرگانمستغلاتفروش94320,000,0001394-12-04
69801تهرانستارخانمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-12-04
69809تهرانقیطریهمستغلاتفروش25614,500,0001394-12-04
69639تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش604,100,000,0001394-12-03
69655تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش775,700,0001394-12-03
69711تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش8311,000,0001394-12-03
69719تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69517تهرانشیخ بهایی جنوبیمستغلاتفروش18030,000,0001394-12-02
69521تهرانمیدان ولیعصرمستغلاتفروش130کارشناسیکارشناسی1394-12-02
69424تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش805,000,0001394-12-01
69463تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش3229,000,000,0001394-12-01
69456تهرانجردنمستغلاتفروش17015,000,0001394-12-01
69441تهراناختیاریهمستغلاتفروش10010,500,0001394-12-01
69472تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,420کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69339تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش2407,000,0001394-11-29
69356تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394-11-29
69366تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13323,000,0001394-11-29
69206تهرانقیطریهمستغلاتفروش701,800,000,0001394-11-28
69224تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش7515,000,0001394-11-28
69228تهرانفرمانیه - اندرزگومستغلاتفروش55021,000,0001394-11-28
69300 آبیک جاده طالقان مستغلاتمعاوضه5501,100,0001,000,000,0001394-11-28
Page top