جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78385تهرانشهرک غربمستغلاتفروش220کارشناسیکارشناسی1395-04-21
78366تهرانبلوار صالحیمستغلاتفروش1205,500,0001395-04-21
78354تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش12012,500,0001395-04-21
78351تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3203,600,000,0001395-04-21
78342تهرانسازمان آبمستغلاتفروش1055,800,0001395-04-21
78340تهرانشهرک غربمستغلاتفروش73515,000,0001395-04-21
78202تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1903,245,0001,200,000,0001395-04-20
78164تهرانازگلمستغلاتفروش59014,000,0001395-04-20
75379تهرانشهرک غربمستغلاتفروش66023,000,0001395-04-13
76689تهرانشهرک نفتمستغلاتمعاوضه3007,500,0001,500,000,0001395-03-29
76368تهرانپیج شمرونمستغلاتفروش2,400کارشناسیکارشناسی1395-03-24
75643تهرانمیردامادمستغلاتفروش46018,000,0005,400,000,0001395-03-16
75350تهرانشهرک غربمستغلاتفروش12516,000,0001395-03-11
75348تهرانشهرک غربمستغلاتفروش30043,000,0001395-03-11
75189تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش14011,500,0001395-03-10
75203تهرانستارخان - شادمانمستغلاتفروش1362,500,000,0001395-03-10
75220تهرانتجریشمستغلاتفروش28022,000,0005,434,000,0001395-03-10
75222تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش62030,000,0009,000,000,0001395-03-10
75225تهرانازگلمستغلاتفروش5407,500,0004,050,000,0001395-03-10
75046تهرانالهیهمستغلاتفروش1,74621,000,000,0001395-03-08
74935تهرانامیرکبیرمستغلاتفروش8065,000,0004,000,000,0001395-03-05
74792تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1,5007,000,0001395-03-04
74244تهرانسهروردی جنوبیمستغلاتفروش9006,900,0006,210,000,0001395-02-14
74262تهرانفاطمی - بیستونمستغلاتفروش1,0207,000,0001395-02-14
74264تهرانبلوار آرشمستغلاتفروش38016,000,0003,200,000,0001395-02-14
74279تهرانبلوار دانشجومستغلاتفروش8457,000,0005,915,000,0001395-02-14
74283تهرانمیدان اندرزگومستغلاتفروش60023,000,0001395-02-14
74291تهرانمیردامادمستغلاتفروش96055,000,000,0001395-02-14
74297تهرانشهرک غربمستغلاتفروش29027,000,0001395-02-14
74087تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش1402,000,000,0001395-02-13
Page top