جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,206 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70857تهراننصرت غربیمستغلاتفروش907,000,0001394/12/17
70689تهرانبنی هاشممستغلاتفروش3155,500,0001394/12/15
70519تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش144کارشناسیکارشناسی1394/12/12
70388تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394/12/11
70391تهرانستارخانمستغلاتفروش1578,500,0001,334,500,0001394/12/11
70397تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش160کارشناسیکارشناسی1394/12/11
70399تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش110350,000,0001394/12/11
70410تهرانجردنمستغلاتفروش6511,000,0001394/12/11
70296تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاتفروش1122,800,000,0001394/12/10
70381تهرانزمزم شرقیمستغلاتفروش2009,000,0001,800,000,0001394/12/10
70172تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394/12/09
70175تهرانستارخانمستغلاتفروش1003,000,000780,000,0001394/12/09
70177تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2,31025,000,0001394/12/09
70185تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش875کارشناسیکارشناسی1394/12/09
70188تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش10010,000,0001394/12/09
70211تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش25020,000,0001394/12/09
70084تهرانشمس آبادمستغلاتفروش2806,500,0001394/12/08
69938تهرانبلوار فردوس شرقمستغلاتفروش1,5007,000,0001394/12/05
69947تهرانزنجان شمالیمستغلاتفروش17012,000,0001394/12/05
69953تهراندارآبادمستغلاتفروش777,800,0001394/12/05
69954تهرانجردن مستغلاتفروش17025,000,0001394/12/05
69795تهرانگرگانمستغلاتفروش94320,000,0001394/12/04
69801تهرانستارخانمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394/12/04
69809تهرانقیطریهمستغلاتفروش25614,500,0001394/12/04
69639تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش604,100,000,0001394/12/03
69655تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش775,700,0001394/12/03
69711تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش8311,000,0001394/12/03
69719تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394/12/03
69517تهرانشیخ بهایی جنوبیمستغلاتفروش18030,000,0001394/12/02
69521تهرانمیدان ولیعصرمستغلاتفروش130کارشناسیکارشناسی1394/12/02
Page top