جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,304 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85550تهراناقدسیهمستغلاتفروش2,16012,000,00025,920,000,0001395/06/31
78733کرجشاهین ویلامستغلاتفروش300700,000210,000,0001395/06/30
85504تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره89050,000,000150,000,0001395/06/29
85495تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/06/29
85462تهرانپیامبر مرکزیمستغلاترهن و اجاره5406,000,000200,000,0001395/06/29
85441تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره1,12030,000,000100,000,0001395/06/28
85402تهرانفیطریهمستغلاترهن و اجاره90047,000,000150,000,0001395/06/28
85380تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره1207,000,000100,000,0001395/06/28
85307تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,10018,000,00017,850,000,0001395/06/28
85332تهرانبلوار دانشجومستغلاتفروش35021,000,0004,200,000,0001395/06/28
85324تهراننارمکمستغلاتفروش3485,500,0001,900,000,0001395/06/28
85318تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3563,600,000,0001395/06/28
85295تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش1,25011,000,0001395/06/27
85288تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1201,400,000,0001395/06/27
85264تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش3,00010,000,0001395/06/27
85276تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1209,000,0001395/06/27
79089تهرانفرصت شیرازیمستغلاترهن و اجاره854,500,00050,000,0001395/06/26
85231تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره92028,000,000200,000,0001395/06/25
85205تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره42014,000,000100,000,0001395/06/25
85182تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره2,050کارشناسیکارشناسی1395/06/25
85170تهرانبلوار آرشمستغلاترهن و اجاره78730,000,000200,000,0001395/06/25
85008تهرانشهرک غربمستغلاتفروش60015,000,000,0001395/06/24
85002تهرانطرشتمستغلاتفروش3007,500,0001,672,500,0001395/06/24
79093تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره1,20045,000,000200,000,0001395/06/21
84840تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره16010,000,000100,000,0001395/06/21
84811تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره48025,000,000300,000,0001395/06/20
84718تهرانپروانه جنوبیمستغلاتفروش28010,500,0001395/06/20
84608تهرانیار محمدیمستغلاترهن و اجاره1205,500,00050,000,0001395/06/17
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84523تهرانسعادن آبادمستغلاترهن و اجاره36010,000,000150,000,0001395/06/17
Page top