جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,081 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75607شیرازمیدان احسانزمینفروش3,6501,4005,110,000,0001395-03-15
75573مشهدشاهنامهزمینفروش850135,0001395-03-13
75330تهرانفرشتهزمینفروش42030,000,00012,000,000,0001395-03-10
75054پلورمیدان کوهنوردزمینفروش200450,00090,000,0001395-03-09
75133چالوسهچیرودزمینفروش307300,00092,000,0001395-03-09
74982لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش293120,00035,000,0001395-03-06
74983لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش229120,00027,000,0001395-03-06
74984لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش464120,00055,000,0001395-03-06
74985لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش327120,00039,000,0001395-03-06
74759سیاهکللیشکزمینفروش30070,00021,000,0001395-03-05
74954زنجانباباییانزمینفروش20,0008,500,000,0001395-03-05
74981تهرانخیابان بزرگمهرزمینفروش38525,000,0009,625,000,0001395-03-05
74746بابلسرمیرودزمینفروش24128067,000,0001395-02-27
73864شاهرودخ کمیلزمینفروش321700,000245,000,0001395-02-27
73865شاهرودخ کمیلزمینفروش300800,000240,000,0001395-02-27
73866شاهرودخ کمیلزمینفروش258400,000103,200,0001395-02-27
74682ورامینمافی آبادزمینفروش1481,000,000148,000,0001395-02-23
74551طالقانبلوار امام خمینیزمینفروش480400,000192,000,0001395-02-22
74640چمستان تسبیح کلازمینفروش268180,00046,000,0001395-02-22
28303تهرانفرحزاد - نفتزمینفروش510کارشناسیکارشناسی1395-02-21
48619تهرانفلامک شمالی زمینفروش1,750180,000,000,0001395-02-21
48623تهرانعلامه جنوبی زمینفروش3,00025,000,00075,000,000,0001395-02-21
48625تهرانهمت غربزمینفروش24,0001,500,00036,000,000,0001395-02-21
48627تهران کن - الغدیرزمینفروش4543,300,0001,500,000,0001395-02-21
51021تهراننیاوران زمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001395-02-21
74590سرخرودعزت آبادزمینمعاوضه190600,000114,000,0001395-02-21
74591محمودآبادخیابان ساحلیزمینمعاوضه190600,000114,000,0001395-02-21
74512ميمهمیمهزمینفروش19028,000,0001395-02-19
74235نوشهرنوشهرزمینفروش333780,000259,740,0001395-02-13
73944لواسانلواسان بزرگزمینفروش1,0001,000,0001,000,000,0001395-02-11
Page top