جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,044 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39936مشهداخلمدزمینفروش1,0005,500,0001395/04/01
51960عباس آبادگلدشتزمینفروش600700,000420,000,0001395/03/28
51959سلمانشهرسلامت سرازمینفروش415400,000166,000,0001395/03/28
76497هشتگردخیابان اصلیزمینفروش72,000150,00010,500,000,0001395/03/25
76429پاکدشتچار دیواریزمینفروش1,800400,000720,000,0001395/03/25
76428ورامینخیرآبادزمینفروش600600,000360,000,0001395/03/25
76396ساریجاده خزر آبادزمینفروش1,55040,000,0001395/03/24
76370رشتروستای طالمزمینفروش5,410258,0001,400,000,0001395/03/24
75999اسلامشهراحمد آباد مستوفیزمینفروش1,000کارشناسیکارشناسی1395/03/23
76158دماوندآیینه ورزانزمینفروش2,230980,0001395/03/23
76155نورمیان رودبارزمینفروش600300,000180,000,0001395/03/22
76080ارومیهمهدویزمینفروش200100,00020,000,0001395/03/22
76074بابلجاده کیاکلا زمینفروش200300,00060,000,0001395/03/21
75984تهرانخرازیزمینفروش600160,00096,000,0001395/03/19
75820کلاردشتحسنکیفزمینفروش752250,000188,000,0001395/03/18
75604فومنلولمانزمینفروش6,00070,000420,000,0001395/03/15
75605فومنخشکنودهانزمینفروش6,00070,000420,000,0001395/03/15
75606صومعه سراابن سینازمینفروش3,600350,0001,260,000,0001395/03/15
75607شیرازمیدان احسانزمینفروش3,6501,4005,110,000,0001395/03/15
75573مشهدشاهنامهزمینفروش850135,0001395/03/13
75330تهرانفرشتهزمینفروش42030,000,00012,000,000,0001395/03/10
75054پلورمیدان کوهنوردزمینفروش200450,00090,000,0001395/03/09
75133چالوسهچیرودزمینفروش307300,00092,000,0001395/03/09
74982لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش293120,00035,000,0001395/03/06
74983لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش229120,00027,000,0001395/03/06
74984لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش464120,00055,000,0001395/03/06
74985لاهیجانجاده قدیم سیاهکلزمینفروش327120,00039,000,0001395/03/06
74759سیاهکللیشکزمینفروش30070,00021,000,0001395/03/05
74954زنجانباباییانزمینفروش20,0008,500,000,0001395/03/05
74981تهرانخیابان بزرگمهرزمینفروش38525,000,0009,625,000,0001395/03/05
Page top