جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,092 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
245رودهن امامزمینفروش400100,00040,000,0001390-06-02
486گلوگاهبلوار امام رضازمینفروش3,500450,0001,575,000,0001390-06-02
494رویانآب پریزمینفروش550400,00022,000,0001390-06-02
293پلوربالاتر از آبشارزمینفروش13,000540,000700,000,0001390-06-02
295پلورمنطقه میان دشتزمینفروش600200,000120,000,0001390-06-02
296پلورمنطقه تپه مرانکزمینفروش300100,000300,000,0001390-06-02
297پلورمنطقه چپکزمینفروش437390,000170,000,0001390-06-02
298پلورمنطقه مرانکزمینفروش100160,000160,000,0001390-06-02
299پلورنودهزمینفروش50030,00015,000,0001390-06-02
310پلورکیادشتزمینفروش720150,000108,000,0001390-06-02
311پلورکیا دشتزمینمعاوضه720150,000108,000,0001390-06-02
314پلوراصلی-هراززمینفروش315340,000107,000,0001390-06-02
378چالوسرادیو دریازمینفروش1,00011390-06-02
549تنکابنخرم آبادزمینفروش11,00035,000385,000,0001390-06-02
563رامسرچابکسرزمینفروش11,20060,000672,000,0001390-06-02
568چالوسبلوار امام رضازمینفروش800160,000128,000,0001390-06-02
569کلاردشتگوبترزمینفروش44030,00013,200,0001390-06-02
573محمودآبادنورزمینفروش8,000250,0002,000,000,0001390-06-02
574کلاردشتکلاردشتزمینفروش59040,00023,600,0001390-06-02
575کلاردشتکلاردشتزمینفروش59040,00023,600,0001390-06-02
576رامسرجنب فرودگاهزمینفروش26,000240,0006,288,000,0001390-06-02
586بهشهربندر امیر آبادزمینفروش37,361120,0004,483,320,0001390-06-02
588رامسربلوار معلمزمینفروش400230,00092,000,0001390-06-02
589بابلسرجاده بابلزمینفروش6,500150,000120,000,0001390-06-02
596رامسرشهرک صالحیزمینفروش450120,00055,000,0001390-06-02
597بابلسربلوار طالقانیزمینفروش9502,500,0002,300,000,0001390-06-02
599چالوسسنگ وارثزمینفروش500120,00060,000,0001390-06-02
600چالوسدریازمینفروش50,0006,0003,000,000,0001390-06-02
601ساریجاده لاریمزمینفروش18,00015,000270,000,0001390-06-02
608چالوسسنگ وارثزمینفروش1,900100,000190,000,0001390-06-02
Page top