جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,082 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
746دماوندگیلاوند زمینفروش4,000150,000600,000,0001390-06-18
751نوشهر امیررودزمینفروش200130,00026,000,0001390-06-18
752اصفهانامام خمینیزمینفروش166300,00050,000,0001390-06-18
744اصفهان مرقزمینفروش2,075200,000500,000,0001390-06-17
729اصفهان سید رضیزمینفروش2362,600,000613,600,0001390-06-16
734کرجفردیسزمینفروش300400,000120,000,0001390-06-16
718اصفهانمیرزاطاهر زمینفروش2031,000,000203,000,0001390-06-15
698فیروزکوهشهرک صنعتیزمینفروش994260,00026,000,0001390-06-13
703کرج فردیسزمینفروش5,000250,0001,200,000,0001390-06-13
663فريدونكنارشهرداريزمینفروش1,030150,000155,000,0001390-06-05
658بابلسر پارکینگ 6زمینفروش115400,00046,000,0001390-06-04
652نورلاویجزمینفروش6,00018,000108,000,0001390-06-03
656چالوس کلارآباد - نمک آبرودزمینفروش410230,00095,000,0001390-06-03
60کلاردشتکلاردشتزمینفروش41370,00028,910,0001390-06-02
147نور ییلاق گزناسرا زمینفروش200کارشناسیکارشناسی1390-06-02
330محمودآبادامامزمینفروش20055,00011,000,0001390-06-02
331محمودآباد امامزمینفروش957150,000143,550,0001390-06-02
336سرخروداحمد آبادزمینفروش50,0007,500375,000,0001390-06-02
218چمستان15 کیلومتری چمستانزمینفروش69055,00037,950,0001390-06-02
487بابلسرجاده لاریمزمینفروش340,00016,0005,440,000,0001390-06-02
245رودهن امامزمینفروش400100,00040,000,0001390-06-02
486گلوگاهبلوار امام رضازمینفروش3,500450,0001,575,000,0001390-06-02
494رویانآب پریزمینفروش550400,00022,000,0001390-06-02
293پلوربالاتر از آبشارزمینفروش13,000540,000700,000,0001390-06-02
295پلورمنطقه میان دشتزمینفروش600200,000120,000,0001390-06-02
296پلورمنطقه تپه مرانکزمینفروش300100,000300,000,0001390-06-02
297پلورمنطقه چپکزمینفروش437390,000170,000,0001390-06-02
298پلورمنطقه مرانکزمینفروش100160,000160,000,0001390-06-02
299پلورنودهزمینفروش50030,00015,000,0001390-06-02
310پلورکیادشتزمینفروش720150,000108,000,0001390-06-02
Page top