جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,067 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
330محمودآبادامامزمینفروش20055,00011,000,0001390-06-02
331محمودآباد امامزمینفروش957150,000143,550,0001390-06-02
336سرخروداحمد آبادزمینفروش50,0007,500375,000,0001390-06-02
218چمستان15 کیلومتری چمستانزمینفروش69055,00037,950,0001390-06-02
487بابلسرجاده لاریمزمینفروش340,00016,0005,440,000,0001390-06-02
245رودهن امامزمینفروش400100,00040,000,0001390-06-02
486گلوگاهبلوار امام رضازمینفروش3,500450,0001,575,000,0001390-06-02
494رویانآب پریزمینفروش550400,00022,000,0001390-06-02
293پلوربالاتر از آبشارزمینفروش13,000540,000700,000,0001390-06-02
295پلورمنطقه میان دشتزمینفروش600200,000120,000,0001390-06-02
296پلورمنطقه تپه مرانکزمینفروش300100,000300,000,0001390-06-02
297پلورمنطقه چپکزمینفروش437390,000170,000,0001390-06-02
298پلورمنطقه مرانکزمینفروش100160,000160,000,0001390-06-02
299پلورنودهزمینفروش50030,00015,000,0001390-06-02
310پلورکیادشتزمینفروش720150,000108,000,0001390-06-02
311پلورکیا دشتزمینمعاوضه720150,000108,000,0001390-06-02
314پلوراصلی-هراززمینفروش315340,000107,000,0001390-06-02
378چالوسرادیو دریازمینفروش1,00011390-06-02
549تنکابنخرم آبادزمینفروش11,00035,000385,000,0001390-06-02
563رامسرچابکسرزمینفروش11,20060,000672,000,0001390-06-02
568چالوسبلوار امام رضازمینفروش800160,000128,000,0001390-06-02
569کلاردشتگوبترزمینفروش44030,00013,200,0001390-06-02
573محمودآبادنورزمینفروش8,000250,0002,000,000,0001390-06-02
574کلاردشتکلاردشتزمینفروش59040,00023,600,0001390-06-02
575کلاردشتکلاردشتزمینفروش59040,00023,600,0001390-06-02
576رامسرجنب فرودگاهزمینفروش26,000240,0006,288,000,0001390-06-02
586بهشهربندر امیر آبادزمینفروش37,361120,0004,483,320,0001390-06-02
588رامسربلوار معلمزمینفروش400230,00092,000,0001390-06-02
589بابلسرجاده بابلزمینفروش6,500150,000120,000,0001390-06-02
596رامسرشهرک صالحیزمینفروش450120,00055,000,0001390-06-02
Page top