جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,091 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
844بابلسربلوار ذوالفقاری زمینفروش3,00050,000150,000,0001390-06-27
845بابلسر میاندشتزمینفروش239150,00036,000,0001390-06-27
827تنکابنفردوسیزمینفروش333650,000216,000,0001390-06-26
797کرجمهر شهرزمینفروش109130,00014,170,0001390-06-23
798اصفهانتوحیدزمینفروش3501,000,000350,000,0001390-06-23
788بابلسرطالقانی زمینفروش2,0001,000,0002,000,000,0001390-06-22
771یزدصفاییهزمینفروش304900,000270,000,0001390-06-20
774بابلسر بهنمیرزمینفروش2,40085,000204,000,0001390-06-20
762فریدونکنارساحلیزمینفروش9,000200,0001,800,000,0001390-06-19
746دماوندگیلاوند زمینفروش4,000150,000600,000,0001390-06-18
751نوشهر امیررودزمینفروش200130,00026,000,0001390-06-18
752اصفهانامام خمینیزمینفروش166300,00050,000,0001390-06-18
744اصفهان مرقزمینفروش2,075200,000500,000,0001390-06-17
729اصفهان سید رضیزمینفروش2362,600,000613,600,0001390-06-16
734کرجفردیسزمینفروش300400,000120,000,0001390-06-16
718اصفهانمیرزاطاهر زمینفروش2031,000,000203,000,0001390-06-15
698فیروزکوهشهرک صنعتیزمینفروش994260,00026,000,0001390-06-13
703کرج فردیسزمینفروش5,000250,0001,200,000,0001390-06-13
663فريدونكنارشهرداريزمینفروش1,030150,000155,000,0001390-06-05
658بابلسر پارکینگ 6زمینفروش115400,00046,000,0001390-06-04
652نورلاویجزمینفروش6,00018,000108,000,0001390-06-03
656چالوس کلارآباد - نمک آبرودزمینفروش410230,00095,000,0001390-06-03
60کلاردشتکلاردشتزمینفروش41370,00028,910,0001390-06-02
147نور ییلاق گزناسرا زمینفروش200کارشناسیکارشناسی1390-06-02
330محمودآبادامامزمینفروش20055,00011,000,0001390-06-02
331محمودآباد امامزمینفروش957150,000143,550,0001390-06-02
336سرخروداحمد آبادزمینفروش50,0007,500375,000,0001390-06-02
218چمستان15 کیلومتری چمستانزمینفروش69055,00037,950,0001390-06-02
487بابلسرجاده لاریمزمینفروش340,00016,0005,440,000,0001390-06-02
245رودهن امامزمینفروش400100,00040,000,0001390-06-02
Page top