جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,108 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2083آملکمربندی هراززمینمعاوضه2,00030,00060,000,0001390-07-27
2088رینهشهرک صنعتیزمینفروش11,00025,000275,000,0001390-07-27
2089چمستانسعدین کلازمینفروش14,300150,0002,145,000,0001390-07-27
2102آملهراز - آفتاب 64زمینفروش280400,000112,000,0001390-07-27
2119آملطالب آملی زمینفروش115200,00023,000,0001390-07-27
2130آملشادمحلزمینفروش147245,00036,000,0001390-07-27
2131آملقادی محلهزمینمعاوضه650350,000227,500,0001390-07-27
2132آملهراز - ک آفتاب 40زمینفروش258600,000154,800,0001390-07-27
2133آملهراز - ک آفتاب 74زمینمعاوضه92600,00055,200,0001390-07-27
2134آملپاشاکلازمینفروش5,50030,000165,000,0001390-07-27
2135آملهراززمینمعاوضه3,000100,000300,000,0001390-07-27
2136آملکمربندی هراززمینفروش2,000150,000300,000,0001390-07-27
2006آملساحل - مرزونکلازمینفروش314150,00047,100,0001390-07-26
2023آملهراز - ک آفتاب 74 زمینفروش92600,00055,200,0001390-07-26
2039آملاسپه کلازمینمعاوضه280550,000154,000,0001390-07-26
2041نورآبشارآب پریزمینفروش55050,00027,500,0001390-07-26
2042آملاسپه کلازمینمعاوضه3,250600,0001,950,000,0001390-07-26
2044آملهراززمینمعاوضه1,3001,500,0001,950,000,0001390-07-26
2045آملدابودشتزمینمعاوضه5,300200,0001,060,000,0001390-07-26
2047آملهراززمینفروش2005,500,0001,100,000,0001390-07-26
2052آملهراز - ک آفتاب 2زمینفروش140650,00091,000,0001390-07-26
2004فریدونکناردریازمینفروش890550,000489,500,0001390-07-25
2005آملهراز - ک آفتاب 74 زمینفروش187270,00050,000,0001390-07-25
1704کرمانپشت شهرک ولایتزمینفروش300100,00030,000,0001390-07-21
1515آملهراز - ک آفتاب 36زمینفروش600700,000420,000,0001390-07-18
1392نوشهرفردوسی جنوبیزمینفروش42,000200,0008,400,000,0001390-07-15
1260کلاردشت اجابيت ،مدرسزمینفروش675120,00081,000,0001390-07-13
1265چالوس نمک آبرود- نورسرزمینفروش950120,000114,000,0001390-07-13
1294کلاردشتحسنکیفزمینفروش10,000140,000140,000,0001390-07-13
1210بندرانزلیبلوار ساحلي اطباءزمینفروش4,500320,0001,440,000,0001390-07-12
Page top