جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,112 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
7170چابکسرسرولاتزمینفروش330135,00044,550,0001390-08-27
7032رامسر رامسر- جواهرده زمینفروش2,000100,000200,000,0001390-08-26
5482رامسرمیرزا کوچک خانزمینفروش328110,00036,080,0001390-08-18
4086بابلمدرسزمینفروش5753,480,0002,000,000,0001390-08-12
4091همدانفامنین - خ ولیعصرزمینفروش2003,500,000700,000,0001390-08-12
4092رباط کریمروبری پارک (اکازیون)زمینفروش2001,500,000300,000,0001390-08-12
3974رباط کریمطالقانی زمینفروش2002,000,000400,000,0001390-08-11
3869آملاسلام آبادزمینفروش112250,00028,000,0001390-08-10
3871آمل اسکی محلهزمینفروش2,50045,000112,500,0001390-08-10
3579آملگالشپلزمینمعاوضه4,000300,0001,200,000,0001390-08-09
3708رامسرمطهریزمینمعاوضه710200,000,0001390-08-09
2673ماسالسردارجنگلزمینفروش1,900100,000190,000,0001390-08-03
2683محلاتمحلات پائينزمینفروش3,50010,00035,000,0001390-08-03
2744کرجمحمد شهر - بلوار امام زمینفروش144360,00051,840,0001390-08-03
2634ورامینقاسم آابادزمینفروش4,00020,00080,000,0001390-08-02
2518آملبلوار نیاکی زمینفروش151300,00045,300,0001390-08-01
2256محمودآباد شهرك رويازمینفروش255120,00030,600,0001390-07-29
2274آملییلاق لهر - گلاززمینفروش3,30025,00082,500,0001390-07-29
2289آملآزادگانزمینفروش194750,000145,500,0001390-07-29
2290نوشهرروبروی فرودگاهزمینفروش2,300240,000552,000,0001390-07-29
2168آملدابودشتزمینمعاوضه3,500343,0001,200,000,0001390-07-28
2222آملهراز - ک آفتاب 70زمینفروش325700,000227,500,0001390-07-28
2229آملهراز - ک آفتاب 60زمینفروش282700,000197,400,0001390-07-28
2237آملچاکسرزمینفروش14250,0007,100,0001390-07-28
2248آملامام رضا ک رضوان 51زمینفروش270150,00040,500,0001390-07-28
2253آملامام رضا - ک یگانهزمینفروش120220,00026,400,0001390-07-28
2254محمودآبادكلودهزمینفروش300100,00030,000,0001390-07-28
2060آمل آمل به محمودآبادزمینمعاوضه1,500220,000330,000,0001390-07-27
2061آملاسکی محلهزمینفروش5,00020,000100,000,0001390-07-27
2071آملییلاق ناندلزمینفروش40050,00020,000,0001390-07-27
Page top