جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,112 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8016سلمانشهر(متل قو) آرازمینفروش70,00080,0005,600,000,0001390-09-05
8038کلاردشت حسن کیفزمینمعاوضه75035,00027,000,0001390-09-05
7874سلمانشهرخ اصلی رو به دریازمینفروش850200,000170,000,0001390-09-04
7875سلمانشهرخ - اصلی رو به دریازمینمعاوضه500300,000150,000,0001390-09-04
7876سلمانشهرخ اصلیزمینفروش2,0002,000,000400,000,0001390-09-04
7879سلمانشهرخ اصلی رو به دریازمینفروش2,000300,0001390-09-04
7893سلمانشهردریا گوچه خیابان 49زمینفروش800120,00096,000,0001390-09-04
7939سلمانشهرکرکاسزمینفروش3,00035,000105,000,0001390-09-04
7940سلمانشهرکرکاسزمینمعاوضه20,00060,0001,200,000,0001390-09-04
7941سلمانشهرکرکاسزمینفروش5,00090,000450,000,0001390-09-04
7944سلمانشهرکرکاسزمینفروش25085,00022,000,0001390-09-04
7756سلمانشهردهکده شیرینزمینفروش260180,00046,800,0001390-09-03
7757سلمانشهر توسکازمینمعاوضه 434200,00086,800,0001390-09-03
7758سلمانشهرتوسکازمینفروش444200,00088,800,0001390-09-03
7759سلمانشهر دهکده شیرینزمینمعاوضه 850300,000255,000,0001390-09-03
7761سلمانشهرخیابان توسکازمینفروش360170,00061,200,0001390-09-03
7782سلمانشهرخیابان آرا داخل شهرکزمینفروش406170,00069,000,0001390-09-03
7783سلمانشهرخیابان آرا داخل شهرکزمینفروش406160,00064,960,0001390-09-03
7847سلمانشهردریا گوشهزمینفروش503210,000105,630,0001390-09-03
7850سلمانشهردریا گوشهزمینفروش360140,00050,400,0001390-09-03
7852سلمانشهردریا گوشهزمینفروش1,000200,000200,000,0001390-09-03
7657سلمانشهر متل قو - دریا گوشه زمینفروش350250,00087,500,0001390-09-02
7658سلمانشهر دریا گوشه زمینفروش250250,00062,500,0001390-09-02
7659سلمانشهردریا گوشه زمینفروش684250,000171,000,0001390-09-02
7689کلاردشت حسن کیفزمینفروش1,50035,00052,500,0001390-09-02
7691سلمانشهر دریا گوشهزمینفروش500180,00090,000,0001390-09-02
7754سلمانشهرخیابان اصلی زمینفروش7303,000,0002,790,000,0001390-09-02
7648سلمانشهرنمک آ برودزمینفروش700140,00098,000,0001390-09-01
7151بوئین زهرابوئین زهرازمینفروش3,500,0003,00010,500,000,0001390-08-27
7152بوئین زهرابوئین زهرازمینفروش6,500,0003,00019,500,000,0001390-08-27
Page top