جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,092 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8813دماونددشتبانزمینفروش400350,000140,000,0001390-09-26
8409سلمانشهراسب چین داخل شهرکزمینمعاوضه433120,00051,960,0001390-09-13
8410 سلمانشهر(متل قو) دریا گوشهزمینفروش1,260250,000315,000,0001390-09-13
8196سلمانشهر متل قو - دانیالزمینفروش500100,00050,000,0001390-09-07
7983سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتزمینفروش70,00020,000140,000,0001390-09-05
7986سلمانشهر(متل قو) سلامت سرازمینفروش300130,00039,000,0001390-09-05
7989سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتزمینمعاوضه18,00055,00099,000,0001390-09-05
7994شهریارخادم آبادزمینفروش2,037390,000794,430,0001390-09-05
8003سلمانشهرمتل قو لاکودهزمینمعاوضه575450,000250,000,0001390-09-05
8013سلمانشهر (متل قو) دانیالزمینفروش1,00050,00050,000,0001390-09-05
8016سلمانشهر(متل قو) آرازمینفروش70,00080,0005,600,000,0001390-09-05
8038کلاردشت حسن کیفزمینمعاوضه75035,00027,000,0001390-09-05
7874سلمانشهرخ اصلی رو به دریازمینفروش850200,000170,000,0001390-09-04
7875سلمانشهرخ - اصلی رو به دریازمینمعاوضه500300,000150,000,0001390-09-04
7876سلمانشهرخ اصلیزمینفروش2,0002,000,000400,000,0001390-09-04
7879سلمانشهرخ اصلی رو به دریازمینفروش2,000300,0001390-09-04
7893سلمانشهردریا گوچه خیابان 49زمینفروش800120,00096,000,0001390-09-04
7939سلمانشهرکرکاسزمینفروش3,00035,000105,000,0001390-09-04
7940سلمانشهرکرکاسزمینمعاوضه20,00060,0001,200,000,0001390-09-04
7941سلمانشهرکرکاسزمینفروش5,00090,000450,000,0001390-09-04
7944سلمانشهرکرکاسزمینفروش25085,00022,000,0001390-09-04
7756سلمانشهردهکده شیرینزمینفروش260180,00046,800,0001390-09-03
7757سلمانشهر توسکازمینمعاوضه 434200,00086,800,0001390-09-03
7758سلمانشهرتوسکازمینفروش444200,00088,800,0001390-09-03
7759سلمانشهر دهکده شیرینزمینمعاوضه 850300,000255,000,0001390-09-03
7761سلمانشهرخیابان توسکازمینفروش360170,00061,200,0001390-09-03
7782سلمانشهرخیابان آرا داخل شهرکزمینفروش406170,00069,000,0001390-09-03
7783سلمانشهرخیابان آرا داخل شهرکزمینفروش406160,00064,960,0001390-09-03
7847سلمانشهردریا گوشهزمینفروش503210,000105,630,0001390-09-03
7850سلمانشهردریا گوشهزمینفروش360140,00050,400,0001390-09-03
Page top