جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,066 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
7782سلمانشهرخیابان آرا داخل شهرکزمینفروش406170,00069,000,0001390-09-03
7783سلمانشهرخیابان آرا داخل شهرکزمینفروش406160,00064,960,0001390-09-03
7847سلمانشهردریا گوشهزمینفروش503210,000105,630,0001390-09-03
7850سلمانشهردریا گوشهزمینفروش360140,00050,400,0001390-09-03
7852سلمانشهردریا گوشهزمینفروش1,000200,000200,000,0001390-09-03
7657سلمانشهر متل قو - دریا گوشه زمینفروش350250,00087,500,0001390-09-02
7658سلمانشهر دریا گوشه زمینفروش250250,00062,500,0001390-09-02
7659سلمانشهردریا گوشه زمینفروش684250,000171,000,0001390-09-02
7689کلاردشت حسن کیفزمینفروش1,50035,00052,500,0001390-09-02
7691سلمانشهر دریا گوشهزمینفروش500180,00090,000,0001390-09-02
7754سلمانشهرخیابان اصلی زمینفروش7303,000,0002,790,000,0001390-09-02
7648سلمانشهرنمک آ برودزمینفروش700140,00098,000,0001390-09-01
7151بوئین زهرابوئین زهرازمینفروش3,500,0003,00010,500,000,0001390-08-27
7152بوئین زهرابوئین زهرازمینفروش6,500,0003,00019,500,000,0001390-08-27
7170چابکسرسرولاتزمینفروش330135,00044,550,0001390-08-27
7032رامسر رامسر- جواهرده زمینفروش2,000100,000200,000,0001390-08-26
5482رامسرمیرزا کوچک خانزمینفروش328110,00036,080,0001390-08-18
4086بابلمدرسزمینفروش5753,480,0002,000,000,0001390-08-12
4091همدانفامنین - خ ولیعصرزمینفروش2003,500,000700,000,0001390-08-12
4092رباط کریمروبری پارک (اکازیون)زمینفروش2001,500,000300,000,0001390-08-12
3974رباط کریمطالقانی زمینفروش2002,000,000400,000,0001390-08-11
3869آملاسلام آبادزمینفروش112250,00028,000,0001390-08-10
3871آمل اسکی محلهزمینفروش2,50045,000112,500,0001390-08-10
3579آملگالشپلزمینمعاوضه4,000300,0001,200,000,0001390-08-09
3708رامسرمطهریزمینمعاوضه710200,000,0001390-08-09
2673ماسالسردارجنگلزمینفروش1,900100,000190,000,0001390-08-03
2683محلاتمحلات پائينزمینفروش3,50010,00035,000,0001390-08-03
2744کرجمحمد شهر - بلوار امام زمینفروش144360,00051,840,0001390-08-03
2634ورامینقاسم آابادزمینفروش4,00020,00080,000,0001390-08-02
2518آملبلوار نیاکی زمینفروش151300,00045,300,0001390-08-01
Page top