جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,044 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
3871آمل اسکی محلهزمینفروش2,50045,000112,500,0001390/08/10
3579آملگالشپلزمینمعاوضه4,000300,0001,200,000,0001390/08/09
3708رامسرمطهریزمینمعاوضه710200,000,0001390/08/09
2673ماسالسردارجنگلزمینفروش1,900100,000190,000,0001390/08/03
2683محلاتمحلات پائينزمینفروش3,50010,00035,000,0001390/08/03
2744کرجمحمد شهر - بلوار امام زمینفروش144360,00051,840,0001390/08/03
2634ورامینقاسم آابادزمینفروش4,00020,00080,000,0001390/08/02
2518آملبلوار نیاکی زمینفروش151300,00045,300,0001390/08/01
2256محمودآباد شهرك رويازمینفروش255120,00030,600,0001390/07/29
2274آملییلاق لهر - گلاززمینفروش3,30025,00082,500,0001390/07/29
2289آملآزادگانزمینفروش194750,000145,500,0001390/07/29
2290نوشهرروبروی فرودگاهزمینفروش2,300240,000552,000,0001390/07/29
2168آملدابودشتزمینمعاوضه3,500343,0001,200,000,0001390/07/28
2222آملهراز - ک آفتاب 70زمینفروش325700,000227,500,0001390/07/28
2229آملهراز - ک آفتاب 60زمینفروش282700,000197,400,0001390/07/28
2237آملچاکسرزمینفروش14250,0007,100,0001390/07/28
2248آملامام رضا ک رضوان 51زمینفروش270150,00040,500,0001390/07/28
2253آملامام رضا - ک یگانهزمینفروش120220,00026,400,0001390/07/28
2254محمودآبادكلودهزمینفروش300100,00030,000,0001390/07/28
2060آمل آمل به محمودآبادزمینمعاوضه1,500220,000330,000,0001390/07/27
2061آملاسکی محلهزمینفروش5,00020,000100,000,0001390/07/27
2071آملییلاق ناندلزمینفروش40050,00020,000,0001390/07/27
2073آملامامرضا - شادمحلزمینمعاوضه138250,00034,500,0001390/07/27
2074آملشهرک صنعتی زمینمعاوضه11,70060,000702,000,0001390/07/27
2075آملهراز - ک آفتاب 64زمینمعاوضه12,50070,000875,000,0001390/07/27
2078آملهراز - ک آفتاب 6زمینفروش8911,500,0001,336,500,0001390/07/27
2083آملکمربندی هراززمینمعاوضه2,00030,00060,000,0001390/07/27
2088رینهشهرک صنعتیزمینفروش11,00025,000275,000,0001390/07/27
2089چمستانسعدین کلازمینفروش14,300150,0002,145,000,0001390/07/27
2102آملهراز - آفتاب 64زمینفروش280400,000112,000,0001390/07/27
Page top