جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,078 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13145آملخیابان هراز - آفتاب 70زمینفروش150320,00048,000,0001391-07-30
13131رودهنمهرآباد چهارچنارزمینفروش400180,00072,000,0001391-07-26
13088رودهنامام خمینیزمینفروش1,000120,000120,000,0001391-07-19
13087آملآزادگانزمینمعاوضه4,00020,00080,000,0001391-07-18
13023تفتخیابان اصلی سانیجزمینمعاوضه1,20060,00072,000,0001391-07-06
12957فومنجاده فومن به ماسولهزمینفروش3,00070,000210,000,0001391-06-27
12208مشهدقاسم آبادزمینفروش1508,00012,000,0001391-06-19
12602خمینروستای رباط مرادزمینمعاوضه20,000کارشناسیکارشناسی1391-06-12
12828شهرضا15 كيلومتری شهرضازمینفروش15,000150,000,0001391-06-06
12768آملمحور آمل چمستان زمینفروش40,00070,0002,800,000,0001391-05-28
12747آملکمربندی آمل به بابلزمینفروش5,4003,500,00018,900,000,0001391-05-25
12691تهرانانتهای اشرفی اصفهانیزمینفروش2105,714,0001,200,000,0001391-05-15
12622طالقان ده زمینزمینفروش2,300300,000690,000,0001391-05-04
1215رشتامام خمينیزمینفروش4,000150,000600,000,0001391-05-01
12421تهرانپيامبر زمینفروش7628,000,0006,000,000,0001391-04-03
12422تهرانخ 22 بهمنزمینفروش2005,500,0001,100,000,0001391-04-03
12358رویانآب پریزمینفروش1,500100,000150,000,0001391-03-30
12319قائم شهرکوچکسرازمینفروش1,100500,000550,000,0001391-03-27
12289تهرانخیابان قزوین - غفاریزمینفروش3017,500,0002,325,000,0001391-03-16
12273فیروزکوهبخش ارجمندزمینمعاوضه30,00014,000420,000,0001391-03-04
12270ورامینجاده چرم شهرزمینفروش11,00018,000200,000,0001391-03-04
12271کرجسهیلیهزمینفروش50,00040,0002,000,000,0001391-03-04
12266نوربلده - خیابان اصلیزمینفروش2,05045,00092,250,0001391-03-02
12256رشتزيباكنارزمینفروش680601391-03-01
12261نوربلده - خیابان اصلیزمینفروش10,80035,000378,0001391-03-01
12232چالوسرادیو دریازمینمعاوضه533200,000106,000,0001391-02-12
12230چالوسرادیو دریازمینفروش533200,000106,000,0001391-02-12
12201شهریارمحمودآبادزمینفروش3,700کارشناسیکارشناسی1391-01-29
12199رشتصومعه سرازمینفروش6,50020,000130,000,0001391-01-24
12170سلمانشهراسب چین داخل شهرکزمینفروش40090,00036,000,0001390-12-06
Page top