جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,092 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15181چالوسخیابان دهگیریزمینفروش232170,00040,000,0001393-05-06
15221چالوسخیابان دهگیریزمینفروش500170,00085,000,0001393-05-06
15222چالوسخیابان رادیو دریازمینفروش270350,00094,500,0001393-05-06
15263اصفهانسپاهانشهرزمینفروش120,000150,00018,000,000,0001393-05-06
15251کرجمهرشهر غربی - خیابان چهارباغزمینفروش1,00065,00065,000,0001393-05-04
15226بابلاميرکلا - خیابان نيما يکزمینفروش307800,000248,000,0001393-04-30
15219رویاننور - رویانزمینفروش8,000750,0006,000,000,0001393-04-25
15173رشتمحور رشت لاهيجانزمینفروش1,573380,000593,000,0001393-04-24
15211اسلامشهرخیابان احمد آبادزمینفروش1,000410,000410,000,0001393-04-24
14872چالوسجاده فرج آبادزمینفروش411218,00090,000,0001393-04-22
15208رشتخیابان جانبازانزمینفروش160500,00080,000,0001393-04-22
15200رامسربلوار کازینوزمینفروش400350,000140,000,0001393-04-21
15203کرجمرکزی - خیابان فردیسزمینفروش2002,000,000400,000,0001393-04-21
15205کرجمرکزی - خیابان فردیسزمینفروش500140,00070,000,0001393-04-21
15191دماوند روستای وادانزمینفروش75080,00060,000,0001393-04-18
15184صومعه سراگورابزرمیخزمینفروش150150,00022,500,0001393-04-17
15151آملجاده محمودآبادزمینفروش10060,0006,000,0001393-04-10
15117کرجمحمدشهر - خیابان حافظزمینفروش3581,550,000550,000,0001393-04-05
15109عباس آبادخیابان بورایشزمینفروش737500,000368,000,0001393-04-03
15094کرجکمالشهر - باسکولزمینفروش270کارشناسیکارشناسی1393-04-01
15083ساوجبلاغجاده آرانزمینفروش500220,000110,000,0001393-03-31
15054تهرانشهرک راه آهن - خیابان کوهکزمینفروش7006,428,0004,500,000,0001393-03-25
15049تهرانمسعودیه - خیابان شیرازیزمینفروش1203,300,000400,000,0001393-03-24
15039کرجدوراهی قلعه چندارزمینفروش5,000900,0004,500,000,0001393-03-22
15030شهرکردبهارستان فرهنگیانزمینفروش169370,000,0001393-03-20
14995دماوندبر اتوبان تهران فیروزکوهزمینفروش180,00075,0001,350,000,0001393-03-17
14999ریخیابان کیلانزمینفروش170,00065,00011,050,000,0001393-03-17
15002دماوندخیابان کیلانزمینفروش3,000190,000570,000,0001393-03-17
15003دماوندخیابان کیلانزمینفروش2,000200,000400,000,0001393-03-17
15006دماوندخیابان کیلانزمینفروش300220,00066,000,0001393-03-17
Page top