جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,112 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26428محمودآبادخیابان امام زمینفروش1,880350,000630,000,0001393-09-05
26396بومهنبومهن - کرشتزمینفروش1,000170,000170,000,0001393-09-03
26331آملمحمدآبادزمینفروش450350,000157,500,0001393-09-01
26333آمل پلیس راه جدیدزمینفروش337330111,210,0001393-09-01
26161گزنکروستای شمس آبادزمینفروش340225,00076,500,0001393-08-30
26162آملروستای پیشگونزمینفروش1,250150,000180,000,0001393-08-30
17290سرخرودسرخرود - هتل دریا زمینفروش1,8001,500,0002,700,000,0001393-08-29
23224سرخرودروبروی خانه دریازمینفروش205250,00051,250,0001393-08-29
25960رینهخیابان سد لارزمینفروش437172,00075,000,0001393-08-28
25867کلاردشتکلاردشت - کلنو زمینمعاوضه1,100120,000132,000,0001393-08-27
25768محمودآبادخیابان امام زمینفروش400900,000360,000,0001393-08-26
19996آملهلی کتی زمینفروش4,40060,000264,000,0001393-08-21
25076صومعه سراطالقانیزمینفروش2,500100,000250,000,0001393-08-21
25088بابلسرعبدالله موحدزمینفروش2,0006,000,00012,000,000,0001393-08-21
24759اصفهانبیشه حبیبزمینفروش32012,500,0004,000,000,0001393-08-20
15377رباط کریمبر کمربندیزمینفروش17450,000,0001393-08-15
15538تبریز 36 متری رودکیزمینفروش2776,000,000166,500,0001393-08-08
23458رشتشهیدبهمن حبیبیزمینفروش2,00070,000140,000,0001393-08-07
23467اردبیلخیابان حمزه زادهزمینفروش1705,000,000850,000,0001393-08-07
23278ریدرختیزمینفروش1,500200,000300,000,0001393-08-06
15202مشهدخیابان اخلمدزمینفروش1,0007,0007,000,0001393-08-03
22844رشتنواب صفویزمینفروش275190,00052,250,0001393-08-03
22687تبریزجاده علیشاهزمینمعاوضه10,60020,000212,000,0001393-08-01
22433قائم شهرخیابان ساریزمینفروش2,00080,000160,000,0001393-07-28
21747گنبدجاده گنبد به داشلی برونزمینفروش4,300,000کارشناسیکارشناسی1393-07-28
13905رودسرخیابان انقلابزمینفروش397180,000,0001393-07-27
14352تهرانشهرک راه آهنزمینفروش3006,000,0001,800,000,0001393-07-27
22269رودسررحیم آبادزمینفروش340180,00060,000,0001393-07-27
19660نظرآبادخوروین زمینفروش910270,000250,000,0001393-07-19
19963شفتشادخالزمینفروش4,70027,000127,000,0001393-07-18
Page top