جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,112 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29262آملدابو دشتزمینفروش30072,000,0001393-10-11
30266آملچلاو - گنجرجکلازمینفروش600330,000198,000,0001393-10-10
26525بابلسرکمربندیزمینفروش170400,00068,000,0001393-10-09
26959بابلسرساحل 5زمینفروش170530,00090,000,0001393-10-09
29523تهرانگیشازمینفروش30014,000,0004,200,000,0001393-10-06
29594چالوسگرامجانزمینفروش300330,00099,000,0001393-10-06
29272تهراننیاورانزمینفروش1,78040,000,00071,200,000,0001393-10-04
29233آملآفتاب 43زمینفروش5,00035,000175,000,0001393-10-03
29234آملآمل به چمستانزمینفروش3,00040,000,0001393-10-03
29235آمل گنگرج کلازمینفروش600350,000210,000,0001393-10-03
29236تهرانقیطریه زمینفروش1,12625,000,00028,150,000,0001393-10-03
28343تهرانشریعتی - قلهکزمینفروش2,80026,000,00072,800,000,0001393-09-29
28368تنکابنکمربندیزمینفروش27065,000175,000,0001393-09-26
28397تنکابنکمربندیزمینفروش2,432450109,440,0001393-09-26
27679چمستانچمستانزمینفروش4,86035,000170,100,0001393-09-18
27699رودسرخیابان شهدا زمینفروش11,695100,0001,000,000,0001393-09-18
14132آملييلاق لهرزمینفروش5,00080,000400,000,0001393-09-17
21953آملکلودهزمینفروش252100,00025,000,0001393-09-17
23227آمل فیروزکلازمینفروش1,000150,000150,000,0001393-09-17
27216آملمنطقه چلاوزمینفروش820170,000140,000,0001393-09-17
27375چمستانولیسدهزمینفروش1,000100,000,0001393-09-16
27239اصفهانگلستانزمینفروش1542,200,000338,800,0001393-09-14
26858خلخالخیابان دستغیبزمینفروش8,400250,0002,100,000,0001393-09-11
26797تهرانمرزدارانزمینفروش57714,000,00080,780,000,0001393-09-10
26845تهرانتیرانداز (حجرابن عدی)زمینفروش41212,000,0005,000,000,0001393-09-10
26847تهرانیافت آبادزمینفروش220کارشناسیکارشناسی1393-09-10
26429اصفهاناشرفی اصفهانیزمینفروش3753,500,0001,300,000,0001393-09-06
26424محمودآبادخیابان معلمزمینفروش5,000380,0001,900,000,0001393-09-05
26425محمودآبادخیابان امام زمینفروش265280,00074,200,0001393-09-05
26426محمودآبادخیابان امام زمینفروش154400,00061,600,0001393-09-05
Page top