جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,092 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31038نورکمربندی شرقیزمینفروش300400,000120,000,0001393-10-17
18733تنکابننشتارودزمینفروش184184,00070,000,0001393-10-16
30872تهرانتهرانپارسزمینفروش29012,500,0003,625,000,0001393-10-16
30874چمستانچمستان زمینفروش200250,00050,000,0001393-10-16
30875کرجاشتهاردزمینفروش1,940,0005,0009,700,000,0001393-10-16
30600بابلسرکرفونزمینفروش20,8802004,000,000,0001393-10-14
30644تنکابنتنکابن - خرم آبادزمینفروش8001,300,0001,040,000,0001393-10-14
29069آملاشکارکلازمینفروش250125,00031,000,0001393-10-11
29130آملدابو دشتزمینفروش300250,00075,000,0001393-10-11
29257آملاشکار کلازمینفروش25012,50031,000,0001393-10-11
29262آملدابو دشتزمینفروش30072,000,0001393-10-11
30266آملچلاو - گنجرجکلازمینفروش600330,000198,000,0001393-10-10
26525بابلسرکمربندیزمینفروش170400,00068,000,0001393-10-09
26959بابلسرساحل 5زمینفروش170530,00090,000,0001393-10-09
29523تهرانگیشازمینفروش30014,000,0004,200,000,0001393-10-06
29594چالوسگرامجانزمینفروش300330,00099,000,0001393-10-06
29272تهراننیاورانزمینفروش1,78040,000,00071,200,000,0001393-10-04
29233آملآفتاب 43زمینفروش5,00035,000175,000,0001393-10-03
29234آملآمل به چمستانزمینفروش3,00040,000,0001393-10-03
29235آمل گنگرج کلازمینفروش600350,000210,000,0001393-10-03
29236تهرانقیطریه زمینفروش1,12625,000,00028,150,000,0001393-10-03
28343تهرانشریعتی - قلهکزمینفروش2,80026,000,00072,800,000,0001393-09-29
28368تنکابنکمربندیزمینفروش27065,000175,000,0001393-09-26
28397تنکابنکمربندیزمینفروش2,432450109,440,0001393-09-26
27679چمستانچمستانزمینفروش4,86035,000170,100,0001393-09-18
27699رودسرخیابان شهدا زمینفروش11,695100,0001,000,000,0001393-09-18
14132آملييلاق لهرزمینفروش5,00080,000400,000,0001393-09-17
21953آملکلودهزمینفروش252100,00025,000,0001393-09-17
23227آمل فیروزکلازمینفروش1,000150,000150,000,0001393-09-17
27216آملمنطقه چلاوزمینفروش820170,000140,000,0001393-09-17
Page top