جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,067 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32671جویبار بحر خزرزمینفروش1,645350,000575,000,0001393-11-02
32528بهشهرگرجی محلهزمینفروش85060,00051,000,0001393-10-30
14265تنکابنخیابان سلیمان آبادزمینفروش300100,00030,000,0001393-10-29
32069کلاردشتکلنوزمینفروش1,100150,000165,000,0001393-10-26
31236تهرانپونکزمینفروش2259,000,0002,025,000,0001393-10-20
31038نورکمربندی شرقیزمینفروش300400,000120,000,0001393-10-17
18733تنکابننشتارودزمینفروش184184,00070,000,0001393-10-16
30872تهرانتهرانپارسزمینفروش29012,500,0003,625,000,0001393-10-16
30874چمستانچمستان زمینفروش200250,00050,000,0001393-10-16
30875کرجاشتهاردزمینفروش1,940,0005,0009,700,000,0001393-10-16
30600بابلسرکرفونزمینفروش20,8802004,000,000,0001393-10-14
30644تنکابنتنکابن - خرم آبادزمینفروش8001,300,0001,040,000,0001393-10-14
29069آملاشکارکلازمینفروش250125,00031,000,0001393-10-11
29130آملدابو دشتزمینفروش300250,00075,000,0001393-10-11
29257آملاشکار کلازمینفروش25012,50031,000,0001393-10-11
29262آملدابو دشتزمینفروش30072,000,0001393-10-11
30266آملچلاو - گنجرجکلازمینفروش600330,000198,000,0001393-10-10
26525بابلسرکمربندیزمینفروش170400,00068,000,0001393-10-09
26959بابلسرساحل 5زمینفروش170530,00090,000,0001393-10-09
29523تهرانگیشازمینفروش30014,000,0004,200,000,0001393-10-06
29594چالوسگرامجانزمینفروش300330,00099,000,0001393-10-06
29272تهراننیاورانزمینفروش1,78040,000,00071,200,000,0001393-10-04
29233آملآفتاب 43زمینفروش5,00035,000175,000,0001393-10-03
29234آملآمل به چمستانزمینفروش3,00040,000,0001393-10-03
29235آمل گنگرج کلازمینفروش600350,000210,000,0001393-10-03
29236تهرانقیطریه زمینفروش1,12625,000,00028,150,000,0001393-10-03
28343تهرانشریعتی - قلهکزمینفروش2,80026,000,00072,800,000,0001393-09-29
28368تنکابنکمربندیزمینفروش27065,000175,000,0001393-09-26
28397تنکابنکمربندیزمینفروش2,432450109,440,0001393-09-26
27679چمستانچمستانزمینفروش4,86035,000170,100,0001393-09-18
Page top