جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,078 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34950تهراننیاورانزمینفروش1,90015,000,00028,500,000,0001393-11-21
34873لواسانلواسانزمینفروش25080,000,0001393-11-20
34442تهرانزعفرانيهزمینفروش7,50014,000,000105,000,000,0001393-11-17
34170گرگاندانشجوزمینفروش6302,500,0001,575,000,0001393-11-14
33784تهرانشهرآرازمینفروش3602,147,483,6474,500,000,0001393-11-11
29097تهراناقدسیهزمینفروش10,00012,500,000125,000,000,0001393-11-08
14263رامسرخیابان اصلی نیاستهزمینفروش265250,00066,000,0001393-11-03
14264رامسرجاده ساداتشهرزمینفروش355350,000124,000,0001393-11-03
14267رامسرخیابان اصلی نیاستهزمینفروش400112,50060,000,0001393-11-03
15042رامسر میرزا کوچک خانزمینفروش30045,000,0001393-11-03
18254تهرانفرشتهزمینفروش2,30225,000,00070,000,000,0001393-11-02
32671جویبار بحر خزرزمینفروش1,645350,000575,000,0001393-11-02
32528بهشهرگرجی محلهزمینفروش85060,00051,000,0001393-10-30
14265تنکابنخیابان سلیمان آبادزمینفروش300100,00030,000,0001393-10-29
32069کلاردشتکلنوزمینفروش1,100150,000165,000,0001393-10-26
31236تهرانپونکزمینفروش2259,000,0002,025,000,0001393-10-20
31038نورکمربندی شرقیزمینفروش300400,000120,000,0001393-10-17
18733تنکابننشتارودزمینفروش184184,00070,000,0001393-10-16
30872تهرانتهرانپارسزمینفروش29012,500,0003,625,000,0001393-10-16
30874چمستانچمستان زمینفروش200250,00050,000,0001393-10-16
30875کرجاشتهاردزمینفروش1,940,0005,0009,700,000,0001393-10-16
30600بابلسرکرفونزمینفروش20,8802004,000,000,0001393-10-14
30644تنکابنتنکابن - خرم آبادزمینفروش8001,300,0001,040,000,0001393-10-14
29069آملاشکارکلازمینفروش250125,00031,000,0001393-10-11
29130آملدابو دشتزمینفروش300250,00075,000,0001393-10-11
29257آملاشکار کلازمینفروش25012,50031,000,0001393-10-11
29262آملدابو دشتزمینفروش30072,000,0001393-10-11
30266آملچلاو - گنجرجکلازمینفروش600330,000198,000,0001393-10-10
26525بابلسرکمربندیزمینفروش170400,00068,000,0001393-10-09
26959بابلسرساحل 5زمینفروش170530,00090,000,0001393-10-09
Page top