جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,092 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51694رشتجاده خشکبیجارزمینفروش90064,00055,000,0001394-05-24
51400عباس آبادکلارآبادزمینفروش5001,000,000500,000,0001394-05-24
51821ساوجبلاغکردان شمالی زمینفروش800175,000140,000,0001394-05-24
15728چالوسخیابان گلسرخیزمینفروش8005,500,0004,400,000,0001394-05-23
51401دماوندچنارزمینفروش1,4008,000,0001,120,000,0001394-05-21
51403ملاردمخابراتزمینفروش20040,0008,000,0001394-05-21
50914همدانمیدان کربلازمینفروش13,000600,0007,000,000,0001394-05-17
38882 بندرعباساسکله باهنرزمینفروش17,200232,0004,000,000,0001394-05-15
50892پیشواشریعتیزمینفروش2611,020,000265,000,0001394-05-15
50395شهریارشاهد شهرزمینفروش180800,000144,000,0001394-05-13
50193کرمانبلوار رضوانزمینمعاوضه2501,400,000350,000,0001394-05-12
50096شهریارسعید آبادزمینفروش9,200600,0005,520,000,0001394-05-11
49743رضوانشهرفرهنگزمینفروش1,00090,0009,000,0001394-05-06
49431رباط کریم جاده ساوهزمینفروش200300,00060,000,0001394-05-05
49146کلاردشتپیشنبورزمینمعاوضه1,000400,000400,000,0001394-05-03
49121بابلسراصلیزمینفروش8,80025,000220,000,0001394-05-02
48847رشتمطهریزمینفروش91315,000,0001,300,000,0001394-04-30
48653بابلجاده گنج افروززمینفروش235220,00051,000,0001394-04-29
48221تهرانرجاییزمینفروش7,5003,500,00026,200,000,0001394-04-22
48098سرخرودخط دریازمینفروش961,300,000125,000,0001394-04-21
48099سرخرودعزت آبادزمینفروش211600,000126,000,0001394-04-21
47914 آبیک کارخانه قندزمینفروش150,0001,400,000,0001394-04-20
47915 آبیک کارخانه قندزمینفروش100,00010,0001,000,000,0001394-04-20
47951تهراناتوبان آزادگانزمینفروش416500,000208,000,0001394-04-20
45848تهرانپونک - فرحزادزمینفروش75280,000,0001394-04-19
47828نوررستمرودزمینفروش261500,000130,500,0001394-04-18
47804عباس آبادشهرک ملیکازمینمعاوضه400120,000,0001394-04-18
47591کلاردشترودبارکزمینفروش40075,00030,000,0001394-04-15
47304پلورهراززمینفروش950کارشناسیکارشناسی1394-04-13
47305پلورهراززمینفروش400کارشناسیکارشناسی1394-04-13
Page top