جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,084 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57286سلمانشهردهکده شیرینزمینفروش9501,200,0001,140,000,0001394-07-19
56870فومنکومه سرزمینفروش12,00025,000300,000,0001394-07-13
56721لواسانلتیانزمینفروش604,000,000240,000,0001394-07-12
56548سلمانشهردهکده شیرینزمینفروش95012,000,00011,400,000,0001394-07-09
56570سلمانشهردهکده شیرینزمینفروش8501,200,0001,020,000,0001394-07-09
56571سلمانشهردهکده شیرینزمینفروش8501,200,0001,020,000,0001394-07-09
56327محمودآبادکلودهزمینفروش32060,000,00060,000,0001394-07-08
56410سلمانشهردریا گوشهزمینفروش4001,000,000400,000,0001394-07-08
56456چالوسشالیزارزمینفروش240420,000100,000,0001394-07-08
56457چالوسکیاکلازمینفروش200280,00055,000,0001394-07-08
56492سلمانشهردریاگوشهزمینفروش230130,000,0001394-07-08
55833محمودآبادچهار محل آهیزمینفروش7,000200,0001394-07-01
55863هشتگردشهرک بعثتزمینفروش50,00025,0001,250,000,0001394-07-01
55504رودهنخیابان اصلی مهرآبادزمینفروش1,298225,000292,000,0001394-06-30
55505رودهنجاده فیروزکوه زمینمعاوضه1,298220,000285,000,0001394-06-30
55069طالقانطالقانزمینفروش700350,000245,000,0001394-06-25
55052کرجکردانزمینفروش600130,00078,000,0001394-06-24
54774نوشهرچلندرزمینفروش400400,000160,000,0001394-06-22
54623چالوسهچیرود زمینفروش1,8853,000,0005,000,000,0001394-06-21
54398تنکابنچالوسزمینفروش4001,100,000440,000,0001394-06-18
53923رشتجاده حسن رودزمینفروش360400,000144,000,0001394-06-16
54047تهرانآتی شهرزمینفروش10,622850,00028,650,000,0001394-06-16
53915محمودآبادمعلم کلازمینفروش5,000350,0001,750,000,0001394-06-15
53675تنکابندو راهی لشتوزمینفروش700160,0001394-06-14
53408دماوندآبسردزمینفروش2,300140,000320,000,0001394-06-12
53407دماوندآبسردزمینفروش2,600138,000350,000,0001394-06-11
53159چالوسبام چالوسزمینفروش2,111650,0001,300,000,0001394-06-09
53160چالوسرادیو دریازمینفروش2802,500,000700,000,0001394-06-09
52827رامسرشهرداریزمینفروش8002,500,0002,000,000,0001394-06-05
52799تهراندربندزمینفروش5,0008,500,00042,500,000,0001394-06-05
Page top