جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,044 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
55833محمودآبادچهار محل آهیزمینفروش7,000200,0001394/07/01
55863هشتگردشهرک بعثتزمینفروش50,00025,0001,250,000,0001394/07/01
55504رودهنخیابان اصلی مهرآبادزمینفروش1,298225,000292,000,0001394/06/30
55505رودهنجاده فیروزکوه زمینمعاوضه1,298220,000285,000,0001394/06/30
55069طالقانطالقانزمینفروش700350,000245,000,0001394/06/25
55052کرجکردانزمینفروش600130,00078,000,0001394/06/24
54774نوشهرچلندرزمینفروش400400,000160,000,0001394/06/22
54623چالوسهچیرود زمینفروش1,8853,000,0005,000,000,0001394/06/21
54398تنکابنچالوسزمینفروش4001,100,000440,000,0001394/06/18
53923رشتجاده حسن رودزمینفروش360400,000144,000,0001394/06/16
54047تهرانآتی شهرزمینفروش10,622850,00028,650,000,0001394/06/16
53915محمودآبادمعلم کلازمینفروش5,000350,0001,750,000,0001394/06/15
53675تنکابندو راهی لشتوزمینفروش700160,0001394/06/14
53408دماوندآبسردزمینفروش2,300140,000320,000,0001394/06/12
53407دماوندآبسردزمینفروش2,600138,000350,000,0001394/06/11
53159چالوسبام چالوسزمینفروش2,111650,0001,300,000,0001394/06/09
53160چالوسرادیو دریازمینفروش2802,500,000700,000,0001394/06/09
52827رامسرشهرداریزمینفروش8002,500,0002,000,000,0001394/06/05
52799تهراندربندزمینفروش5,0008,500,00042,500,000,0001394/06/05
52800تهراناقدسیهزمینفروش10,0003,000,00030,000,000,0001394/06/05
52853نشتارودپلنگ آبادزمینفروش300کارشناسیکارشناسی1394/06/05
52854نشتارودپلسرازمینفروش210کارشناسیکارشناسی1394/06/05
52641تهرانمرزدارانزمینفروش3258,500,0002,762,500,0001394/06/04
51823 آبیک طالقانزمینفروش1,500270,000,0001394/06/02
51822عباس آبادبورایشزمینفروش3,0001,200,000,0001394/06/02
52354پلورمنظریهزمینفروش512320,000163,840,0001394/06/02
52431سرعین میدان مادرزمینفروش400500,000200,000,0001394/06/02
14969سرخرودوزرامحلهزمینفروش200350,00070,000,0001394/06/01
21076سرخرودوزرا محلهزمینفروش200295,00059,000,0001394/06/01
52128بوئین زهرا امام زمینفروش113کارشناسیکارشناسی1394/05/31
Page top