جستجوی فروش و رهن و اجاره باغ تهران و شهرستانها

arrowباغ : 231 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2255محمودآبادكلودهباغفروش43080,00034,400,0001391-06-19
2267آملزیاروباغفروش2,480120,000297,000,0001391-06-19
2746کرجمحمدشهر - زیبادشت باغفروش12,0001,000,0001,200,000,0001391-06-19
2774رشتحمیدیانباغفروش10489,0009,256,0001391-06-19
2819ساوهعباس آبادباغفروش12,15012,500151,000,0001391-06-19
3578آملمحور آمل به چمستانباغمعاوضه10,00035,000350,000,0001391-06-19
3870آمل اسکی محلهباغفروش2,000110,000220,000,0001391-06-19
6104چالوسمهدی آبادباغفروش45370,00031,700,0001391-06-19
6798دماوندهومند وادانباغفروش1,20065,00078,000,0001391-06-19
7338نوشهرکمربندیباغفروش12,00060,000720,000,0001391-06-19
7339نوشهرکمربندیباغفروش10,00050,000500,000,0001391-06-19
12291آملاتوبان آمل، محمودآباد، چمستانباغفروش8,319100,000831,900,0001391-06-19
12288آملاتوبان آمل-محمودآبادباغفروش20075,00015,000,0001391-06-19
12287آملاتوبان آمل-محمودآبادباغفروش1,40050,00070,000,0001391-06-19
7895سلمانشهرخ دانیالباغفروش800100,00080,000,0001391-06-19
12267نوربلده - خیابان اصلیباغفروش3,40050,000170,000,0001391-06-19
8810پردیسکرشت باغفروش955150,000143,250,0001391-06-19
12920کرجمحمدشهر - خیابان زیبادشتباغفروش3,00090,000270,000,0001391-06-19
12921کرجمحمدشهر - خیابان زیبادشتباغفروش2,000325,000650,000,0001391-06-19
12922کرجمحمدشهر - خیابان جمباغفروش2,000250,000500,000,0001391-06-19
14904ساریخیابان امام رضاباغفروش10,80025,000270,000,0000000-00-00
Page top