جستجوی فروش و رهن و اجاره باغ تهران و شهرستانها

arrowباغ : 225 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
395گزنکهرازباغمعاوضه1,000200,000200,000,0001391-06-19
806نوشهرکجورباغفروش35733,00012,000,0001391-06-19
585ساریجاده دریاباغفروش3,360320,000108,000,0001391-06-19
615نوشهرکیاکلاباغفروش1,50020,00030,000,0001391-06-19
635رودهنچنار غربباغفروش1,00030,00030,000,0001391-06-19
661ساريجاده دریاباغفروش3,36030,000100,800,0001391-06-19
693کرج کاشانکباغفروش10,000100,0001,000,000,0001391-06-19
856آستانه اشرفیه5 كيلومتریباغفروش30,00048,0001,440,000,0001391-06-19
962چالوس کجور باغفروش76270,00053,340,0001391-06-19
1098بابلروشن آباد پائینباغفروش2,000150,000250,000,0001391-06-19
1121کرجمحمدشهرباغفروش12,000120,0001,440,000,0001391-06-19
1169اصفهانسامانباغفروش70,0002,000140,000,0001391-06-19
1171اصفهانسامانباغمعاوضه70,0002,000140,000,0001391-06-19
2771رشتشهرک حمیدیان باغفروش10790,0009,630,0001391-06-19
1191لواساننارونباغفروش1,500500,000750,000,0001391-06-19
1397نوشهرفردوسی جنوبیباغفروش500190,00095,000,0001391-06-19
2054پردیسخانلر آبادباغفروش200250,00050,000,0001391-06-19
2055کرجطاووسيهباغفروش1,000300,000300,000,0001391-06-19
2070آملزیاروباغمعاوضه2,70015,00040,000,0001391-06-19
2114شهریاروحیدیهباغفروش3,150100,000315,000,0001391-06-19
2129آملنورباغفروش3,70070,000259,000,0001391-06-19
2140آملدرازانباغفروش127160,00020,320,0001391-06-19
2141آملنور - امام علیباغمعاوضه220115,00025,300,0001391-06-19
2210آملکمربندی محمودآباد چمستانباغفروش8,319100,000531,900,0001391-06-19
2255محمودآبادكلودهباغفروش43080,00034,400,0001391-06-19
2267آملزیاروباغفروش2,480120,000297,000,0001391-06-19
2746کرجمحمدشهر - زیبادشت باغفروش12,0001,000,0001,200,000,0001391-06-19
2774رشتحمیدیانباغفروش10489,0009,256,0001391-06-19
2819ساوهعباس آبادباغفروش12,15012,500151,000,0001391-06-19
3578آملمحور آمل به چمستانباغمعاوضه10,00035,000350,000,0001391-06-19
Page top