جستجوی فروش و رهن و اجاره باغ تهران و شهرستانها

arrowباغ : 231 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14656قائم شهرجاده نظامیباغفروش15,00035,000525,000,0001392-12-24
14650ساریجاده دریاباغفروش4,000100,000400,000,0001392-12-21
14646شهریارمیدان نماز - خیابان امام زادهباغفروش1,000260,000260,000,0001392-12-19
14570عباس آبادجاده پسنده و پرچورباغفروش4,00075,000300,000,0001392-11-27
14486اصفهانخیابان کلگونباغفروش2,000کارشناسیکارشناسی1392-11-10
14451اسلامشهرخیابان گلشنباغفروش1,500300,000450,000,0001392-11-02
14200کرجمهرشهر غربی - خیابان امام رضاباغفروش500380,000190,000,0001392-07-11
14195کرجماهدشت - خیابان امام رضاباغفروش500390,000190,000,0001392-07-09
14190قمخیابان نردشتباغفروش400120,00048,000,0001392-07-08
14096ابهرمنطقه کهریزباغفروش5,00065,000,0001392-06-18
14079قمجاده قم اراکباغفروش1,500کارشناسیکارشناسی1392-06-10
14061گزنکگزنکباغفروش3,000150,000450,000,0001392-06-06
13931رودسرجاده املش شلمانباغفروش1,30085,0001392-05-09
13983کرجتهراندشت - خیابان چنارانباغفروش4,216185,000779,000,0001392-05-09
13886همدانخاک سفیدباغفروش3,00060,000180,000,0001392-04-07
13868خرمدرهجداقیهباغفروش110,0004,545500,000,0001392-03-29
13818تبریزخیابان امام خمینیباغفروش2,000100,000200,000,0001392-03-05
13787پاکدشتخیابان پاکدشتباغفروش15,000300,0004,500,000,0001392-02-19
13740آملجاده آمل به چمستانباغفروش2,60040,000104,000,0001392-02-07
13743ساوهروستای عباس آبادباغفروش12,40020,000250,000,0001392-02-07
13735شهریاركردزار - خیابان امام خمينیباغفروش1,000200,000200,000,0001392-02-04
13660شبسترجاده سلماس - خیابان تسوجباغفروش22,0005,000110,000,0001392-01-17
13662بروجنچشمه گلوگردباغفروش5,40040,000216,000,0001392-01-17
13602همدانمیدان کربلاباغفروش1,05070,00075,000,0001391-12-11
13554دزفولخیابان شمس آبادباغفروش6,300120,000756,000,0001391-11-26
13538دماوندکیلان - خیابان مطهریباغفروش1,000500,0005,000,0001391-11-20
13413شبسترجاده زنگیباغفروش75033,00025,000,0001391-10-19
13363دامغانجاده دامغان شاهرودباغفروش30,0004,000120,000,0001391-10-09
12831نیشابورجاده كاشمرباغمعاوضه50,00011,000550,000,0001391-10-03
13261آملهراز - خیابان تهرانباغفروش1273,000,000390,000,0001391-09-11
Page top