جستجوی فروش و رهن و اجاره باغ تهران و شهرستانها

arrowباغ : 229 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32126تاکستان تاکستان - ابهرباغفروش13,00015,300200,000,0001393-10-27
31933شیرازجاده شیرازباغفروش1,00025,000,0001393-10-24
30098تنکابن نصیر آباد باغفروش5,100150,000765,000,0001393-10-20
30440تنکابنلوله گازباغفروش1,00080,00080,000,0001393-10-13
28371تنکابنکمربندیباغفروش1,650200,000330,000,0001393-10-09
30096تنکابنمیرکریمیباغفروش48122,000,017105,820,0001393-10-09
30097تنکابن گراکو باغفروش360200,00072,000,0001393-10-09
28387تنکابنکمربندیباغفروش300170,00051,000,0001393-10-09
30099تنکابنعماریهباغفروش330220,00072,600,0001393-10-09
7943سلمانشهرکرکاسباغفروش100,00050,0005,000,000,0001393-10-07
8017سلمانشهرشهرک صنعتیباغفروش100,00020,0002,000,000,0001393-10-07
29780تنکابنگراکوباغفروش7001,000,000700,000,0001393-10-07
29362تنکابنلوله گازباغفروش1,00075,00075,000,0001393-10-05
29237کرج جاده چالوسباغفروش1,500250,000375,000,0001393-10-03
29238کرججاده چالوسباغمعاوضه1,000250,000250,000,0001393-10-03
28841تنکابندو راهی لشتوباغفروش1,000110,000110,000,0001393-10-01
28350دماوند روستای گرم آبسردباغفروش15,00090,000900,000,0001393-09-26
28369تنکابنکمربندیباغفروش8,227120,000987,000,0001393-09-26
28370تنکابنکمربندیباغفروش4,082100400,000,0001393-09-26
28374تنکابنتنکابنباغفروش845400,000338,000,0001393-09-26
28380تنکابنکمربندیباغفروش320200,00064,000,0001393-09-26
28385تنکابنکمربندیباغفروش268700180,000,0001393-09-26
28391تنکابنکمربندیباغفروش530185,500,0001393-09-26
28392تنکابنکمربندیباغفروش2,000200,000400,000,0001393-09-26
28394تنکابنکمربندیباغفروش1,900200,000380,000,0001393-09-26
28400تنکابنکمربندیباغفروش2,80033,50093,800,0001393-09-26
27688آمل آمل به محمودآبادباغفروش7,40043,000318,200,0001393-09-18
22825نجف آبادمحله دشتی باغفروش1,00025,00025,000,0001393-08-03
21030نظرآبادهشتگردباغفروش800212,500170,000,0001393-07-17
16378شهریار روستای قلعه نوباغفروش10,00022,000220,000,0001393-06-14
Page top