جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowباغ : 221 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48616دماونددشتمزارباغفروش290551,000,0001394/04/27
35525نظرآبادهشتگردباغفروش1,00060,00060,000,0001394/04/21
47913 آبیک روستای خوزنانباغفروش560220,000123,000,0001394/04/20
47870دماوندقاضیباغفروش1,7001,000,0001,700,000,0001394/04/18
47829ساریورزشباغفروش10,60027,000286,200,0001394/04/18
46611آملدو راهی اوجی آبادباغفروش6,00045,000300,000,0001394/04/09
44157ساریگهربارانباغفروش5,00060,000300,000,0001394/03/31
45637 فیروزکوهارجمندباغفروش15,000100,0001,500,000,0001394/03/30
44405کرجمارلیکباغفروش750240,000180,000,0001394/03/17
41566بهشهر بهشهر - گرگانباغفروش15,00040,000600,000,0001394/02/21
41438آملولیسدهباغفروش4,400,000700,0001394/02/20
40411قائم شهرشهرود کلاباغفروش380260,0001394/02/08
40261هشتگرد کریم آبادباغفروش9,00045,000405,000,0001394/02/06
38225آملنورباغفروش2,000150,000300,000,0001394/01/09
38222بابلدرونکلای شرقیباغفروش10,00035,000350,000,0001394/01/08
35903دماوندکمربندگباغفروش1,2001,000,0001,200,000,0001393/11/30
34069رویانبازیار کلاباغفروش2,000700,000,0001393/11/13
33632دماوندهمندباغفروش2,200135,000297,000,0001393/11/10
33634دماوندهمندباغفروش1,00095,00095,000,0001393/11/10
26851رشتزیبا کنارباغفروش2,000700,0001,400,000,0001393/10/30
26852رشتزیباکنارباغفروش300100,00030,000,0001393/10/30
32533هشتگردهشتگردباغفروش400138,000,00055,000,0001393/10/30
32126تاکستان تاکستان - ابهرباغفروش13,00015,300200,000,0001393/10/27
31933شیرازجاده شیرازباغفروش1,00025,000,0001393/10/24
30098تنکابن نصیر آباد باغفروش5,100150,000765,000,0001393/10/20
30440تنکابنلوله گازباغفروش1,00080,00080,000,0001393/10/13
28371تنکابنکمربندیباغفروش1,650200,000330,000,0001393/10/09
30096تنکابنمیرکریمیباغفروش48122,000,017105,820,0001393/10/09
30097تنکابن گراکو باغفروش360200,00072,000,0001393/10/09
28387تنکابنکمربندیباغفروش300170,00051,000,0001393/10/09
Page top