جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowباغ : 223 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
49284اصفهانامام خمینیباغفروش8,000820,0006,500,000,000,0001394-05-04
49345شمیراناتفشمباغفروش14,0002,000,00030,000,000,0001394-05-04
48616دماونددشتمزارباغفروش290551,000,0001394-04-27
35525نظرآبادهشتگردباغفروش1,00060,00060,000,0001394-04-21
47913 آبیک روستای خوزنانباغفروش560220,000123,000,0001394-04-20
47870دماوندقاضیباغفروش1,7001,000,0001,700,000,0001394-04-18
47829ساریورزشباغفروش10,60027,000286,200,0001394-04-18
46611آملدو راهی اوجی آبادباغفروش6,00045,000300,000,0001394-04-09
44157ساریگهربارانباغفروش5,00060,000300,000,0001394-03-31
45637 فیروزکوهارجمندباغفروش15,000100,0001,500,000,0001394-03-30
44405کرجمارلیکباغفروش750240,000180,000,0001394-03-17
41566بهشهر بهشهر - گرگانباغفروش15,00040,000600,000,0001394-02-21
41438آملولیسدهباغفروش4,400,000700,0001394-02-20
40411قائم شهرشهرود کلاباغفروش380260,0001394-02-08
40261هشتگرد کریم آبادباغفروش9,00045,000405,000,0001394-02-06
38225آملنورباغفروش2,000150,000300,000,0001394-01-09
38222بابلدرونکلای شرقیباغفروش10,00035,000350,000,0001394-01-08
35903دماوندکمربندگباغفروش1,2001,000,0001,200,000,0001393-11-30
34069رویانبازیار کلاباغفروش2,000700,000,0001393-11-13
33632دماوندهمندباغفروش2,200135,000297,000,0001393-11-10
33634دماوندهمندباغفروش1,00095,00095,000,0001393-11-10
26851رشتزیبا کنارباغفروش2,000700,0001,400,000,0001393-10-30
26852رشتزیباکنارباغفروش300100,00030,000,0001393-10-30
32533هشتگردهشتگردباغفروش400138,000,00055,000,0001393-10-30
32126تاکستان تاکستان - ابهرباغفروش13,00015,300200,000,0001393-10-27
31933شیرازجاده شیرازباغفروش1,00025,000,0001393-10-24
30098تنکابن نصیر آباد باغفروش5,100150,000765,000,0001393-10-20
30440تنکابنلوله گازباغفروش1,00080,00080,000,0001393-10-13
28371تنکابنکمربندیباغفروش1,650200,000330,000,0001393-10-09
30096تنکابنمیرکریمیباغفروش48122,000,017105,820,0001393-10-09
Page top