جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowباغ : 221 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53769نکاقلعه سرباغفروش3,48260,000208,000,0001395/01/23
72091ساریبلوار انقلابباغفروش3,48260,000208,000,0001395/01/23
71841اسلامشهرعلی آباد قاجارباغفروش1,000150,000150,000,0001395/01/21
71842تهرانپیروزی - ابوذزباغفروش1,000150,000150,000,0001395/01/21
71724نظرآباددنگیزکباغفروش3,000100,000300,000,0001395/01/19
71239تنکابنخرم آبادباغفروش10,200400,0004,080,000,0001395/01/06
71180قائم شهرکوچکسراباغفروش4,000400,000,0001394/12/25
68117کرجمحمدشهرباغفروش20,000350,0007,000,000,0001394/11/17
67266آملکمانگرکلاباغفروش2,80060,000170,000,0001394/11/07
66880اسلامشهرگلشنباغفروش1,500600,000,0001394/11/04
66079اهر اهر - تبریزباغفروش18,00030,00060,000,0001394/10/23
66080گرگانروستای کلاجانباغفروش4,000110,000440,000,0001394/10/23
65655تهرانمیدان شهر زیباباغفروش3,5861,000,0003,586,000,0001394/10/17
64690بابلسرخیابان امامباغفروش4,000125,000500,000,0001394/10/09
63627کرجارنگه باغفروش5501,000,000550,000,0001394/09/28
62988نوشهرآباندانکباغفروش70030,000,0001394/09/23
62813کرجمحمد شهرباغفروش806320,000258,000,0001394/09/18
61514خرمدره ابهر - خرمدرهباغفروش5,50030,000150,000,0001394/09/03
57211دماوندفرامهباغفروش1,6501,500,00024,750,000,0001394/07/18
55887مراغهآغاجریباغفروش80,00040,0001394/07/04
54363کرججاده چالوس باغفروش1,000400,000400,000,0001394/06/18
53917کرجچالوسباغفروش1,200583,000700,000,0001394/06/16
30613بابلسربهنمیرباغفروش3,00030,00090,000,0001394/06/07
52858نظرآبادجاده کریم آبادباغفروش10,00050,000500,000,0001394/06/07
48222ریجاده ورامینباغفروش11,500400,000,0001394/05/27
45632تنکابننعمت آبادباغفروش4,000700,000,0001394/05/27
49781شفتشفت - جیردهباغفروش23,00080,0001,840,000,0001394/05/07
44406رضوانشهرسعدیباغفروش6,00030,0001394/05/06
49284اصفهانامام خمینیباغفروش8,000820,0006,500,000,000,0001394/05/04
49345شمیراناتفشمباغفروش14,0002,000,00030,000,000,0001394/05/04
Page top