جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,333 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86876تهرانمیدان نوبنیاداداریرهن و اجاره614,500,00060,000,0001395/07/15
86867تهرانجهان کودکاداریرهن75150,000,0001395/07/15
86861تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/15
86853تهرانهرویاداریرهن و اجاره3507,000,000100,000,0001395/07/14
86849تهرانوزرااداریرهن و اجاره704,500,00060,000,0001395/07/14
86845تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره1606,000,00030,000,0001395/07/14
86837تهرانتخت طاووساداریرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/14
86833تهرانمیرداماداداریرهن106400,000,0001395/07/14
86832تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/14
86823تهرانکاج نوبیاداریرهن و اجاره552,100,00030,000,0001395/07/14
86812تهرانسهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1033,500,00050,000,0001395/07/14
86810تهرانشادمان اداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/07/14
86808تهرانشهرآرااداریرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/07/14
86788تهراندولتاداریرهن و اجاره1402,500,000200,000,0001395/07/14
86780تهرانمیدان کلانتریاداریرهن و اجاره87600,000160,000,0001395/07/14
86778تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/14
86775تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره2257,500,00050,000,0001395/07/14
86771تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره1455,000,00050,000,0001395/07/14
86769تهراندو راهی یوسف آباداداریرهن117115,000,0001395/07/14
86766تهرانسعادت آباداداریرهن237650,000,0001395/07/14
86754تهرانمیدان دانشگاهاداریرهن152280,000,0001395/07/14
86748تهرانکاشانی - ستاریاداریرهن و اجاره9026,500,00040,000,0001395/07/14
86735تهرانسرسبزاداریرهن و اجاره611,500,00020,000,0001395/07/13
86729تهرانیوسف آباداداریرهن115220,000,0001395/07/13
86722تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/07/13
86720تهرانکریمخاناداریرهن116200,000,0001395/07/13
86719تهرانگیشااداریرهن و اجاره1133,000,00040,000,0001395/07/13
86716تهرانمرزداراناداریرهن138350,000,0001395/07/13
82683تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/13
86707تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/13
Page top