جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,628 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20689تهرانستارخان - بهبودیاداریفروش905,500,000495,000,0001393-07-12
20719تهرانستارخاناداریفروش1035,000,000515,000,0001393-07-12
20722تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-07-12
20727تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش2606,500,0001,690,000,0001393-07-12
20728تهرانکریمخاناداریفروش407,000,000280,000,0001393-07-12
20730تهرانگیشااداریفروش1288,000,0001,024,000,0001393-07-12
20732تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-07-12
20734تهرانگیشااداریفروش987,000,000686,000,0001393-07-12
20755تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش1064,000,000424,000,0001393-07-12
20765تهرانهفت تیراداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-07-12
20768تهرانولیعصراداریفروش12612,000,0001,512,000,0001393-07-12
20771تهرانولیعصر - فاطمیاداریفروش1205,500,000660,000,0001393-07-12
20580تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش456,000,000270,000,0001393-07-10
20589تهرانتجریشاداریفروش3125,000,000775,000,0001393-07-10
20593تهرانتهرانپارس - خ 196اداریفروش704,200,000294,000,0001393-07-10
20611تهرانستارخان - توحیداداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393-07-10
20621تهرانجنت آباداداریفروش11740,000,0001393-07-10
20634تهرانخواجه نصیر اداریفروش806,000,000480,000,0001393-07-10
20652تهراندزآشیباداریفروش112کارشناسیکارشناسی1393-07-10
20673تهرانپونکاداریفروش4017,000,000680,000,0001393-07-10
20368تهرانبلوارفردوساداریفروش1055,500,000577,500,0001393-07-08
20000تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش13515,000,0002,025,000,0001393-07-07
20021تهرانگاندیاداریفروش2702,100,000,0001393-07-07
20022تهرانگاندیاداریفروش1345,000,000670,000,0001393-07-07
20028تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-07-07
20034تهرانمطهریاداریفروش955,580,000530,000,0001393-07-07
20042تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-07
20073تهرانشیخ بهاییاداریفروش1449,000,0001,296,000,0001393-07-07
19814تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش865,000,000430,000,0001393-07-06
19818تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش7515,000,0001,125,000,0001393-07-06
Page top