جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,637 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21067تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش1045,100,000530,400,0001393-07-16
20787تهرانستارخان - توحیداداریفروش73کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20788تهرانجنت آباد مرکزیاداریفروش1055,500,000577,500,0001393-07-14
20825تهرانپاسداران - هرویاداریفروش1508,700,0001,305,000,0001393-07-14
20863تهرانسید خنداناداریفروش1504,350,000650,000,0001393-07-14
20901تهرانگيشااداریفروش936,800,000632,400,0001393-07-14
20904تهرانمرزداراناداریفروش807,800,000624,000,0001393-07-14
20912تهرانشهرك غرباداریفروش83کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20915تهراننياوران _ مژدهاداریفروش689,500,000646,000,0001393-07-14
20689تهرانستارخان - بهبودیاداریفروش905,500,000495,000,0001393-07-12
20719تهرانستارخاناداریفروش1035,000,000515,000,0001393-07-12
20722تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-07-12
20727تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش2606,500,0001,690,000,0001393-07-12
20728تهرانکریمخاناداریفروش407,000,000280,000,0001393-07-12
20730تهرانگیشااداریفروش1288,000,0001,024,000,0001393-07-12
20732تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-07-12
20734تهرانگیشااداریفروش987,000,000686,000,0001393-07-12
20755تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش1064,000,000424,000,0001393-07-12
20765تهرانهفت تیراداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-07-12
20768تهرانولیعصراداریفروش12612,000,0001,512,000,0001393-07-12
20771تهرانولیعصر - فاطمیاداریفروش1205,500,000660,000,0001393-07-12
20580تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش456,000,000270,000,0001393-07-10
20589تهرانتجریشاداریفروش3125,000,000775,000,0001393-07-10
20593تهرانتهرانپارس - خ 196اداریفروش704,200,000294,000,0001393-07-10
20611تهرانستارخان - توحیداداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393-07-10
20621تهرانجنت آباداداریفروش11740,000,0001393-07-10
20634تهرانخواجه نصیر اداریفروش806,000,000480,000,0001393-07-10
20652تهراندزآشیباداریفروش112کارشناسیکارشناسی1393-07-10
20673تهرانپونکاداریفروش4017,000,000680,000,0001393-07-10
20368تهرانبلوارفردوساداریفروش1055,500,000577,500,0001393-07-08
Page top