جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,638 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21330تهرانجهان کودکاداریفروش15012,000,0001,800,000,0001393-07-19
21352تهرانجردناداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393-07-19
21362تهرانزعفرانیهاداریفروش8016,000,0001,280,000,0001393-07-19
21363تهرانزعفرانیهاداریفروش10816,000,0001,728,000,0001393-07-19
21369تهرانستارخان - توحیداداریفروش75570,000427,500,0001393-07-19
21370تهرانسعادت آباداداریفروش24017,000,0004,080,000,0001393-07-19
21376تهرانسهروردی شمالیاداریفروش908,500,000765,000,0001393-07-19
21077تهرانسهروردیاداریفروش18711,000,0002,057,000,0001393-07-17
21078تهرانسهروردی شمالیاداریفروش609,000,000540,000,0001393-07-17
21085تهرانشریعتیاداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21096تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,000,000415,000,0001393-07-17
21101تهرانفاطمیاداریفروش976,000,000582,000,0001393-07-17
21115تهرانسهروردیاداریفروش1093,669,725400,000,0001393-07-17
21124تهرانصادقیهاداریفروش1305,300,000689,000,0001393-07-17
21136تهرانصادقیهاداریفروش5015,000,000750,000,0001393-07-17
21140تهرانقلهکاداریفروش6610,500,000693,000,0001393-07-17
21141تهرانظفراداریفروش1317,650,0001,000,000,0001393-07-17
21143تهرانصادقیهاداریفروش1255,200,000650,000,0001393-07-17
21148تهرانقیطریهاداریفروش7011,000,000770,000,0001393-07-17
21150تهرانعباس آباداداریفروش539,000,000477,000,0001393-07-17
21155تهرانشریعتی - صدراداریفروش15314,000,0002,142,000,0001393-07-17
21176تهرانمطهریاداریفروش1105,000,000550,000,0001393-07-17
21178تهرانمطهریاداریفروش1255,500,000687,500,0001393-07-17
21180تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش708,000,000560,000,0001393-07-17
21182تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-17
21194تهرانونکاداریفروش788,500,000663,000,0001393-07-17
21196تهرانونکاداریفروش60045,000,0001393-07-17
21197تهرانیوسف آباداداریفروش858,300,000705,500,0001393-07-17
21201تهرانونکاداریفروش24032,000,0007,680,000,0001393-07-17
20967تهرانتجریشاداریفروش906,670,000600,000,0001393-07-16
Page top