جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,628 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22039تهرانجهان کودکاداریفروش11616,000,0001,856,000,0001393-07-26
22115تهرانپاسداران - گلستاناداریفروش7512,000,000900,000,0001393-07-26
22119تهرانپیروزیاداریفروش606,000,000360,000,0001393-07-26
22127تهرانتجریشاداریفروش7111,000,000781,000,0001393-07-26
21795تهرانعباس آباداداریفروش687,205,882490,000,0001393-07-24
21798تهرانفاطمی - گلهااداریفروش1705,000,000850,000,0001393-07-24
21799تهرانفاطمیاداریفروش1584,500,000711,000,0001393-07-24
21800تهرانفاطمیاداریفروش704,800,000336,000,0001393-07-24
21803تهرانفرمانیهاداریفروش13715,000,0002,055,000,0001393-07-24
21804تهرانفرمانیهاداریفروش7510,000,000750,000,0001393-07-24
21814تهرانکامرانیهاداریفروش9513,800,0001,311,000,0001393-07-24
21817تهرانکامرانیهاداریفروش5619,650,0001,100,000,0001393-07-24
21819تهرانگاندیاداریفروش7011,000,000770,000,0001393-07-24
21856تهرانشهران - ف دوماداریفروش1425,000,000350,000,0001393-07-24
18394تهرانونک اداریفروش13517,000,0001393-07-23
19120تهرانجردناداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393-07-23
21753تهرانسعادت آباداداریفروش11610,000,0001,160,000,0001393-07-23
21761تهرانسهروردیاداریفروش1387,000,000966,000,0001393-07-23
21762تهرانسهروردیاداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393-07-23
21764تهرانسهروردیاداریفروش1907,200,0001,368,000,0001393-07-23
21769تهرانونکاداریفروش14020,000,0002,800,000,0001393-07-23
21587تهرانآرژانتیناداریفروش1209,000,0001,080,000,0001393-07-22
21595تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش567,000,000392,000,0001393-07-22
21600تهرانالهیهاداریفروش1,74611,500,00020,079,000,0001393-07-22
21611تهرانبهارشیرازاداریفروش154کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21612تهرانبهارشیرازاداریفروش624,050,000250,000,0001393-07-22
21626تهرانپاسداراناداریفروش11314,000,0001,582,000,0001393-07-22
21627تهرانپاسداراناداریفروش519,500,000484,500,0001393-07-22
21628تهرانپونک _ میرزاباباییاداریفروش1357,000,000945,000,0001393-07-22
21630تهرانپونکاداریفروش756,000,000450,000,0001393-07-22
Page top