جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,636 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28048تهرانکامرانیهاداریفروش1088,500,000918,000,0001393-09-23
28049تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16516,000,0002,640,000,0001393-09-23
28066تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش808,750,000700,000,0001393-09-23
28073تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش1105,500,000605,000,0001393-09-23
28086تهرانپاسداراناداریفروش11012,500,0001,375,000,0001393-09-23
28135تهرانسعادت آباداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-09-23
28140تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,200,000431,600,0001393-09-23
28157تهرانگیشااداریفروش764,000,000304,000,0001393-09-23
28168تهراننیاوران - مژدهاداریفروش11514,500,0001,667,500,0001393-09-23
28172تهرانونکاداریفروش6012,000,000720,000,0001393-09-23
28177تهرانکاشانی - اباذراداریفروش7510,000,000750,000,0001393-09-23
28199تهرانکارگر شمالیاداریفروش906,700,000600,000,0001393-09-23
28200تهرانبلوارفردوساداریفروش505,700,000285,000,0001393-09-23
27826تهرانپونک - ستاریاداریفروش1355,700,0007,969,500,0001393-09-20
27961تهرانجردناداریفروش8010,500,000840,000,0001393-09-20
27980تهرانجردناداریفروش6110,000,000610,000,0001393-09-20
27999تهرانسعادت آباداداریفروش1009,000,000900,000,0001393-09-20
28007تهرانشیخ بهاییاداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-09-20
28009تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش865,000,000430,000,0001393-09-20
28011تهرانسعادت آباداداریفروش5714,000,000798,000,0001393-09-20
27743تهرانگاندیاداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-09-19
27750تهرانونکاداریفروش11012,000,0001,320,000,0001393-09-19
27610تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش9313,000,0001,209,000,0001393-09-18
27624تهرانجردناداریفروش4114,650,000600,000,0001393-09-18
27625تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش876,500,000565,500,0001393-09-18
27320تهرانجردناداریفروش11012,000,0001,260,000,0001393-09-15
27233تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش10011,000,0001,100,000,0001393-09-13
27234تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16015,000,0002,400,000,0001393-09-13
26984تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش575,500,000313,500,0001393-09-12
26990تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش10018,500,0001,850,000,0001393-09-12
Page top