جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,636 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39715تهرانشیخ بهاییاداریفروش658,200,000533,000,0001394-01-30
39354تهراننیاوران - مژدهاداریفروش75کارشناسیکارشناسی1394-01-26
39365تهرانجردن - آفریقااداریفروش7610,500,000798,000,0001394-01-26
39160تهرانزعفرانیه - الفاداریفروش13517,500,0002,362,500,0001394-01-24
39017تهرانعباس آباداداریفروش1711,000,000,0001394-01-24
39065تهرانپور ابتهاجاداریفروش14511,500,0001,667,500,0001394-01-24
39122تهرانالهیهاداریفروش9815,900,0001,558,200,0001394-01-24
38904تهرانیوسف آباداداریفروش1008,600,000860,000,0001394-01-23
38906تهرانشیخ بهایی شمالیاداریفروش10018,000,0001,800,000,0001394-01-23
38774تهرانجردن - آفریقااداریفروش9211,000,0001,012,000,0001394-01-20
38807تهرانپاسداران - کوهستانهااداریفروش10212,000,0001,224,000,0001394-01-20
38562تهرانعباس آباد - بهشتیاداریفروش1609,000,0001,440,000,0001394-01-18
38557تهرانگاندیاداریفروش1288,850,0001,132,800,0001394-01-18
38551تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38550تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38543تهرانگاندیاداریفروش806,500,000520,000,0001394-01-18
38533تهرانقلهکاداریفروش1436,800,000972,400,0001394-01-18
38571تهرانجردن - آفریقااداریفروش7911,000,000869,000,0001394-01-18
38623تهراندزآشیباداریفروش4311,627,000500,000,0001394-01-18
38418تهرانملا صدرااداریفروش10210,500,0001,071,000,0001394-01-17
38444تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش885,500,000484,000,0001394-01-17
38328تهرانجردن - آفریقااداریفروش95کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38334تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش58کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38357تهراندزآشیباداریفروش11512,000,0001,380,000,0001394-01-16
38371تهرانولیعصر - زرتشتاداریفروش805,600,000448,000,0001394-01-16
38372تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش150کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38278تهرانسهروردی شمالیاداریفروش11710,000,0001,170,000,0001394-01-15
38283تهرانسازمان آباداریفروش104کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38232تهرانجردن - ناهیداداریفروش8211,000,000902,000,0001394-01-15
38259تهرانجنت آباد جنوبیاداریفروش405,250,000210,000,0001394-01-15
Page top