جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,601 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86748تهرانکاشانی - ستاریاداریرهن و اجاره9026,500,00040,000,0001395/07/14
86735تهرانسرسبزاداریرهن و اجاره611,500,00020,000,0001395/07/13
86722تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/07/13
86719تهرانگیشااداریرهن و اجاره1133,000,00040,000,0001395/07/13
82683تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/13
86707تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/13
86698تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره858,000,000100,000,0001395/07/13
86672تهراندولتاداریرهن و اجاره753,500,00040,000,0001395/07/13
86663تهرانپسیان جنوبیاداریرهن و اجاره836,200,00050,000,0001395/07/13
86656تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1074,200,00050,000,0001395/07/13
86648تهرانجردناداریرهن و اجاره703,300,00040,000,0001395/07/13
86637تهرانجهان کودکاداریرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/07/13
86640تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1188,000,00020,000,0001395/07/13
86636تهرانکاشانیاداریرهن و اجاره642,100,00025,000,0001395/07/13
86574تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره68030,000,000150,000,0001395/07/11
86614تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره612,500,00030,000,0001395/07/11
86613تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره2258,000,00050,000,0001395/07/11
86612تهرانگاندیاداریرهن و اجاره752,500,000100,000,0001395/07/11
86611تهرانگاندیاداریرهن و اجاره732,000,000100,000,0001395/07/11
86610تهرانگیشااداریرهن و اجاره1372,000,00050,000,0001395/07/11
86608تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره1701,500,000300,000,0001395/07/11
86601تهراننفت جنوبیاداریرهن و اجاره1006,000,000100,000,0001395/07/11
86599تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1009,000,00030,000,0001395/07/11
86591تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/07/11
86587تهرانقطیریهاداریرهن و اجاره1355,000,00080,000,0001395/07/11
86583تهرانآپادانااداریرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/07/11
86561تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/11
86549تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/07/11
86534تهراندولتاداریرهن و اجاره722,200,000100,000,0001395/07/11
86525تهرانزعفرانيهاداریرهن و اجاره27015,000,000100,000,0001395/07/11
Page top