جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,637 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89233تهرانمفتحاداریرهن و اجاره1504,000,00035,000,0001395/08/11
89226تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره602,500,00020,000,0001395/08/11
89224تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره705,500,00050,000,0001395/08/11
89221تهرانقیطریه اداریرهن و اجاره656,000,00060,000,0001395/08/11
85208تهرانکامرانیه شمالیاداریرهن و اجاره686,000,00030,000,0001395/08/11
89220تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره552,300,00040,000,0001395/08/11
89213تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1545,000,00070,000,0001395/08/11
89209تهرانخرمشهراداریرهن و اجاره853,500,00050,000,0001395/08/11
89207تهرانحبیب اللهیاداریرهن و اجاره851,700,00020,000,0001395/08/11
89195تهرانبر شریعتیاداریرهن90350,000,0001395/08/11
89179تهرانجهان کودکاداریرهن و اجاره703,500,00040,000,0001395/08/11
89159تهرانجردناداریرهن و اجاره17010,000,000150,000,0001395/08/11
89171تهرانبر پاسداراناداریرهن150500,000,0001395/08/11
89169تهرانپونکاداریرهن و اجاره862,500,00030,000,0001395/08/11
89158تهرانحسن آباداداریرهن و اجاره572,250,00010,000,0001395/08/11
89156تهرانبخارستاداریرهن3201,000,000,0001395/08/11
89102تهرانخردمند جنوبیاداریرهن و اجاره1605,300,00040,000,0001395/08/10
89101تهرانویلای جنوبیاداریرهن و اجاره1205,000,00010,000,0001395/08/10
89100تهرانگاندی جنوبی اداریرهن و اجاره1606,500,00080,000,0001395/08/10
89098تهرانگاندیاداریرهن و اجاره27013,500,00045,000,0001395/08/10
89095تهرانگیشااداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/08/10
89090تهرانشهرک ژاندار مریاداریرهن و اجاره24010,000,000100,000,0001395/08/10
89080تهرانقیطریه اداریرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/08/10
89077تهرانفرمانیهاداریرهن165400,000,0001395/08/10
89073تهرانظفراداریرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/08/10
89070تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1354,500,00055,000,0001395/08/10
89068تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره803,000,00025,000,0001395/08/10
89062تهرانسهروردی شالیاداریرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/08/10
89060تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره905,000,000100,000,0001395/08/10
89059تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره1004,500,00045,000,0001395/08/10
Page top