جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,533 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86443تهرانجانبازان شرقیاداریفروش606,000,000360,000,0001395/07/11
86427تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره752,500,00050,000,0001395/07/11
86497تهرانآرژانتیناداریرهن140250,000,0001395/07/10
86374تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/07/08
86359تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره544,000,00050,000,0001395/07/08
86342تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره853,200,00050,000,0001395/07/08
86343تهراننگارستانهااداریرهن و اجاره726,000,000100,000,0001395/07/08
86332تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره602,000,00050,000,0001395/07/08
86341تهرانپاسداران - گلستاناداریرهن و اجاره674,200,00020,000,0001395/07/08
86315تهراندولتاداریرهن و اجاره903,500,00030,000,0001395/07/06
86303تهرانمفتح جنوبیاداریرهن و اجاره934,500,00045,000,0001395/07/06
86299تهرانفتحی شقاقیاداریرهن و اجاره582,000,00020,000,0001395/07/06
86301تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره1702,800,00040,000,0001395/07/06
86302تهرانوزرااداریرهن و اجاره1256,000,00030,000,0001395/07/06
86290تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/07/06
86289تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/07/06
86273تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/07/06
86275تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1634,000,000100,000,0001395/07/06
86288تهران چوب تراشاداریرهن و اجاره1201,500,00050,000,0001395/07/06
86286تهرانبر ظفراداریرهن و اجاره906,000,00030,000,0001395/07/06
86284تهرانهویزه غربیاداریرهن200300,000,0001395/07/06
86281تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/06
86282تهرانفاطمیاداریرهن130200,000,0001395/07/06
86266تهرانهویزهاداریرهن و اجاره1141,700,000120,000,0001395/07/06
86258تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره654,000,00040,000,0001395/07/06
86240تهراندولتاداریرهن و اجاره702,700,00025,000,0001395/07/06
86228تهرانتجریشاداریرهن و اجاره542,200,00060,000,0001395/07/06
86214تهرانجردن - ناهیداداریرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/06
86222تهرانتوانیراداریرهن100200,000,0001395/07/06
86221تهرانتوانیراداریرهن و اجاره1303,500,00030,000,0001395/07/06
Page top