جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,268 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38147تهرانقلهکاداریفروش836,000,000498,000,0001393/12/25
37982تهرانشهر زیبااداریفروش805,000,000400,000,0001393/12/23
37983تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش3040,000,0001,200,000,0001393/12/23
38010تهرانپونک - اشرفیاداریفروش1607,000,0001,120,000,0001393/12/23
38030تهراندیباجی شمالیاداریفروش1039,800,0001,000,000,0001393/12/23
38045تهرانسعادت آباداداریفروش8813,300,0001,170,400,0001393/12/23
37953تهرانجردن - آفریقااداریفروش1619,000,0001,449,000,0001393/12/20
37792تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش738,000,000584,000,0001393/12/19
37804تهرانپاسداران - بهستاناداریفروش7011,000,000770,000,0001393/12/19
37676تهرانمیرداماداداریفروش8015,000,0001,200,000,0001393/12/17
37545تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393/12/16
37434تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393/12/14
36822تهرانکامرانیهاداریفروش9515,000,0001,425,000,0001393/12/09
36829تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393/12/09
36310تهرانجردن - آفریقااداریفروش10112,500,0001,262,500,0001393/12/05
36054تهرانجردن - آفریقااداریفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/02
36101تهرانگیشااداریفروش1805,000,000900,000,0001393/12/02
35812تهرانجردن شمالیاداریفروش8922,000,0001393/11/30
35533تهرانگاندیاداریفروش905,500,000495,000,0001393/11/28
35546تهرانمطهریاداریفروش927,300,000671,600,0001393/11/28
35548تهرانمیرداماداداریفروش8612,000,0001,032,000,0001393/11/28
35378تهرانستارخان - توحیداداریفروش1053,050,000320,000,0001393/11/26
35380تهرانسعادت آباداداریفروش13210,000,0001,320,000,0001393/11/26
35388تهرانشیخ بهاییاداریفروش3643,020,0001,100,000,0001393/11/26
28344تهراناقدسیهاداریپیش فروش859,000,000765,000,0001393/11/25
34575تهراندولت - قناتاداریفروش11110,000,0001,110,000,0001393/11/19
34581تهرانزعفرانیهاداریفروش7916,000,0001,264,000,0001393/11/19
34594تهرانشریعتی - قلهکاداریفروش6610,000,000660,000,0001393/11/19
33810تهرانجردن - آفریقااداریفروش8513,000,0001,105,000,0001393/11/12
33813تهرانجلفااداریفروش8411,000,000924,000,0001393/11/12
Page top