جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,524 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86611تهرانگاندیاداریرهن و اجاره732,000,000100,000,0001395/07/11
86610تهرانگیشااداریرهن و اجاره1372,000,00050,000,0001395/07/11
86608تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره1701,500,000300,000,0001395/07/11
86601تهراننفت جنوبیاداریرهن و اجاره1006,000,000100,000,0001395/07/11
86599تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1009,000,00030,000,0001395/07/11
86592تهرانبر فرشتهاداریرهن170300,000,0001395/07/11
86591تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/07/11
86587تهرانقطیریهاداریرهن و اجاره1355,000,00080,000,0001395/07/11
86583تهرانآپادانااداریرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/07/11
86561تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/11
86560تهرانسعادت آباداداریرهن200300,000,0001395/07/11
86549تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/07/11
86534تهراندولتاداریرهن و اجاره722,200,000100,000,0001395/07/11
86525تهرانزعفرانيهاداریرهن و اجاره27015,000,000100,000,0001395/07/11
86512تهرانساقدوشاداریرهن و اجاره945,000,00080,000,0001395/07/11
86499تهرانجردناداریرهن و اجاره58035,000,0001,000,000,0001395/07/11
86513تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره886,300,00020,000,0001395/07/11
86514تهرانپاسداراناداریرهن80160,000,0001395/07/11
86522تهرانفردوس شرقاداریرهن72120,000,0001395/07/11
86511تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/11
86509تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/07/11
86443تهرانجانبازان شرقیاداریفروش606,000,000360,000,0001395/07/11
86427تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره752,500,00050,000,0001395/07/11
86497تهرانآرژانتیناداریرهن140250,000,0001395/07/10
86374تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/07/08
86359تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره544,000,00050,000,0001395/07/08
86342تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره853,200,00050,000,0001395/07/08
86343تهراننگارستانهااداریرهن و اجاره726,000,000100,000,0001395/07/08
86332تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره602,000,00050,000,0001395/07/08
86341تهرانپاسداران - گلستاناداریرهن و اجاره674,200,00020,000,0001395/07/08
Page top