جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83373تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره124کارشناسیکارشناسی1395/06/07
82046تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره1407,000,000140,000,0001395/06/07
83351تهرانشهرک غرباداریرهن50200,000,0001395/06/07
83349تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,000300,000,0001395/06/07
83347تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1505,000,00090,000,0001395/06/07
83337تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره23025,000,000120,000,0001395/06/07
83324تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره651,500,00030,000,0001395/06/07
83321تهرانجنت آباد شمالی اداریرهن و اجاره822,200,00040,000,0001395/06/07
83311تهرانمیدان توحیداداریرهن100100,000,0001395/06/07
83298تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره902,600,00040,000,0001395/06/07
83292تهراناسدی جنوبیاداریرهن و اجاره1301,500,00030,000,0001395/06/07
83283تهرانبلوار بیهقیاداریرهن و اجاره752,500,00025,000,0001395/06/07
83252تهرانوزرااداریرهن و اجاره2167,000,00050,000,0001395/06/07
83077تهرانآذربایجاناداریفروش504,400,000220,000,0001395/06/06
83179تهرانیوسف آباداداریرهن106115,000,0001395/06/04
83175تهرانکریمخان اداریرهن85105,000,0001395/06/04
83174تهرانگاندیاداریرهن و اجاره804,200,00040,000,0001395/06/04
83165تهرانبر شریعتیاداریرهن153450,000,0001395/06/04
83162تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره502,500,00030,000,0001395/06/04
83143تهرانجردناداریرهن و اجاره1303,700,00030,000,0001395/06/04
83140تهرانزرگندهاداریرهن130150,000,0001395/06/04
83138تهرانجردناداریرهن65200,000,0001395/06/04
83134تهرانفرخی یزدیاداریرهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/06/04
83125تهرانپور ابتهاجاداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/06/03
83121تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره601,300,00060,000,0001395/06/03
83119تهرانمیرداماداداریرهن80200,000,0001395/06/03
83108تهرانگیشااداریرهن و اجاره632,000,00040,000,0001395/06/03
83084تهرانصادقیهاداریرهن98148,000,0001395/06/03
83082تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/03
80734تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره703,000,00040,000,0001395/06/03
Page top