جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,268 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84456تهرانظفراداریرهن و اجاره23512,000,000100,000,0001395/06/16
84443تهرانسهروردی شمالیاداریرهن120135,000,0001395/06/16
84430تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/16
84404تهرانستارخان - شادماناداریرهن و اجاره1002,800,00015,000,0001395/06/16
84377تهرانبر آفریقااداریرهن و اجاره895,000,00050,000,0001395/06/16
84385تهرانبا فیضاداریرهن130160,000,0001395/06/16
84384تهرانفردوس شرقاداریرهن78130,000,0001395/06/16
84379تهرانآجودانیهاداریرهن و اجاره2406,000,000400,000,0001395/06/16
84321تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1636,000,00080,000,0001395/06/15
84309تهرانقلهکاداریرهن و اجاره701,700,00050,000,0001395/06/15
84296تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره1605,000,00030,000,0001395/06/15
84293تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره422,000,00025,000,0001395/06/15
84290تهرانشهید بهشتیاداریرهن و اجاره1003,000,00050,000,0001395/06/15
84277تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20514,000,000100,000,0001395/06/15
84269تهرانمطهریاداریرهن و اجاره1003,000,00080,000,0001395/06/15
84259تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1506,000,00050,000,0001395/06/15
84247تهرانصرافهای شمالیاداریرهن و اجاره1608,000,00080,000,0001395/06/15
84246تهرانبلوار دریااداریرهن و اجاره1322,500,000200,000,0001395/06/15
84223تهرانستارخاناداریرهن170220,000,0001395/06/15
84213تهرانبر دولتاداریرهن و اجاره803,500,00050,000,0001395/06/15
84192تهرانفرخی یزدیاداریرهن و اجاره1201,500,00070,000,0001395/06/15
84167تهرانامیرآباد شمالیاداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/06/15
84162تهرانجوانشیراداریرهن و اجاره901,000,000120,000,0001395/06/14
84154تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1159,000,000100,000,0001395/06/14
84153تهرانمیدان نوبنیاداداریرهن100180,000,0001395/06/14
84152تهرانکریمخاناداریرهن120160,000,0001395/06/14
84151تهرانگاندیاداریرهن135250,000,0001395/06/14
84147تهرانشهرک فرهنگیاناداریرهن و اجاره24010,000,000100,000,0001395/06/14
84146تهرانمطهریاداریرهن و اجاره784,000,00060,000,0001395/06/14
84138تهرانشیراز شمالیاداریرهن و اجاره653,000,00030,000,0001395/06/14
Page top