جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,284 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84838تهرانجهان کودکاداریرهن و اجاره703,500,00045,000,0001395/06/21
81548تهرانجردن - ناصریاداریرهن و اجاره3009,000,000100,000,0001395/06/21
84817اصفهانرودکیاداریرهن و اجاره251,600,0008,000,0001395/06/20
84808تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره1543,500,00050,000,0001395/06/20
84801تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/06/20
84800تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره707,000,00050,000,0001395/06/20
84797تهراناندرزگواداریرهن120460,000,0001395/06/20
84796تهرانفاطمیاداریرهن102120,000,0001395/06/20
84794تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره2138,000,00050,000,0001395/06/20
84792تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره752,400,00030,000,0001395/06/20
84780تهرانسردار جنگلاداریرهن و اجاره702,000,00020,000,0001395/06/20
84761تهرانبهبودیاداریرهن و اجاره802,800,00035,000,0001395/06/20
84759تهرانمیرزاباباییاداریرهن و اجاره702,000,00060,000,0001395/06/20
84707تهراننیاوراناداریرهن و اجاره824,300,00035,000,0001395/06/18
84706تهراننیاوراناداریرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/06/18
84697تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره2002,500,00050,000,0001395/06/18
84696تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره5025,000,00020,000,0001395/06/18
84691تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/18
84688تهرانخردمند شمالیاداریرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/06/18
84680تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره150600,000100,000,0001395/06/18
84649تهرانپسیان جنوبیاداریرهن و اجاره504,500,00050,000,0001395/06/18
84639تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84638تهرانجردن - اسفندیاراداریرهن و اجاره813,500,00065,000,0001395/06/18
84635تهرانباغ فردوساداریرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/18
84634تهرانبخارستاداریرهن و اجاره10810,000,00050,000,0001395/06/18
84631تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره603,800,00030,000,0001395/06/18
84627تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84632تهرانبلوار کشاورزاداریرهن80120,000,0001395/06/18
84622تهرانجردناداریاجاره32017,000,0001395/06/18
84620تهرانشهرک بهاراناداریرهن145130,000,0001395/06/18
Page top