جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,284 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85075تهرانبلوار پاک نژاداداریرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/06/24
85065تهرانجردناداریرهن و اجاره702,500,00030,000,0001395/06/24
85090تهراندزآشیباداریرهن و اجاره16030,000,000500,000,0001395/06/24
85057تهراننارنجستانهااداریرهن و اجاره1454,500,00090,000,0001395/06/24
85070تهرانتهرانپارساداریرهن و اجاره1004,000,000200,000,0001395/06/24
85066تهرانمیدان توحیداداریرهن و اجاره1355,000,00060,000,0001395/06/24
85048تهراناشرفی اصفخانیاداریرهن و اجاره603,200,00015,000,0001395/06/24
84960تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره855,500,00030,000,0001395/06/23
84919تهراناندرزگواداریرهن110320,000,0001395/06/23
84944تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره812,000,00040,000,0001395/06/23
84954تهرانمفتح جنوبی اداریرهن90160,000,0001395/06/23
84941تهرانگیشااداریرهن و اجاره1452,300,00030,000,0001395/06/23
84933تهرانمطهریاداریرهن و اجاره794,000,00060,000,0001395/06/23
84928تهرانمیدان تختیاداریرهن و اجاره20020,000,000100,000,0001395/06/23
84926تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره2507,000,00050,000,0001395/06/23
84917تهرانقائم مقاماداریرهن120220,000,0001395/06/23
84913تهرانسهروردی اداریرهن و اجاره652,400,00020,000,0001395/06/23
84911تهرانستارخان - شادماناداریرهن80110,000,0001395/06/23
84912تهرانشریعتیاداریرهن و اجاره834,500,00020,000,0001395/06/23
84803تهرانمفتح شمالیاداریرهن و اجاره1204,000,00045,000,0001395/06/22
84822تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره201,000,0004,000,0001395/06/22
84895تهرانسعادت آباداداریرهن75120,000,0001395/06/21
84890تهرانسعادت آباداداریرهن280660,000,0001395/06/21
84894تهرانبلوار دریااداریرهن و اجاره925,000,00050,000,0001395/06/21
84880تهرانپارک شریعتیاداریرهن و اجاره1804,500,00020,000,0001395/06/21
84872تهرانستارخاناداریرهن و اجاره105300,00075,000,0001395/06/21
84862تهرانپارک ویاداریرهن68160,000,0001395/06/21
84860تهرانجردن - ظفراداریرهن و اجاره1404,200,00070,000,0001395/06/21
84853تهرانبخارستاداریرهن و اجاره1346,000,000100,000,0001395/06/21
84837تهرانجردناداریرهن90230,000,0001395/06/21
Page top