جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86302تهرانوزرااداریرهن و اجاره1256,000,00030,000,0001395/07/06
86290تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/07/06
86289تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/07/06
86273تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/07/06
86275تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1634,000,000100,000,0001395/07/06
86288تهران چوب تراشاداریرهن و اجاره1201,500,00050,000,0001395/07/06
86286تهرانبر ظفراداریرهن و اجاره906,000,00030,000,0001395/07/06
86284تهرانهویزه غربیاداریرهن200300,000,0001395/07/06
86281تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/06
86282تهرانفاطمیاداریرهن130200,000,0001395/07/06
86266تهرانهویزهاداریرهن و اجاره1141,700,000120,000,0001395/07/06
86258تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره654,000,00040,000,0001395/07/06
86240تهراندولتاداریرهن و اجاره702,700,00025,000,0001395/07/06
86228تهرانتجریشاداریرهن و اجاره542,200,00060,000,0001395/07/06
86214تهرانجردن - ناهیداداریرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/06
86222تهرانتوانیراداریرهن100200,000,0001395/07/06
86221تهرانتوانیراداریرهن و اجاره1303,500,00030,000,0001395/07/06
86209تهرانپاسداراناداریاجاره615,500,0001395/07/06
86192تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره702,000,00050,000,0001395/07/06
86206تهرانبر ساقدوشاداریرهن و اجاره1055,000,00050,000,0001395/07/06
86205تهرانستارخاناداریرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86201تهرانپونک - اشرفیاداریرهن116180,000,0001395/07/06
86194تهرانکاشانی - بهناماداریرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/07/06
86182تهرانکارگر شمالیاداریرهن7890,000,0001395/07/06
86137تهرانجردناداریفروش1287,600,000972,800,0001395/07/06
83743تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره704,000,00040,000,0001395/07/05
86109تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1507,000,000100,000,0001395/07/05
86111تهرانمطهریاداریرهن و اجاره602,500,00020,000,0001395/07/05
86096تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/05
86103تهرانمکران جنوبیاداریرهن و اجاره601,000,00060,000,0001395/07/05
Page top