جستجوی فروش و رهن و اجاره اداری تهران و شهرستانها

arrowاداری : 1,637 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95550تهرانشهرزيبا، کاشانیاداریفروش654,500,000295,000,0001396/02/06
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/02/04
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/02/04
95378تهرانسهروردیاداریفروش676,645,000445,000,0001396/02/04
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/01/15
95435تهرانفرشته، مریم شرقیاداریفروش55800,000,0001396/01/13
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001396/01/04
95461تهرانآيت الله كاشانی، بهناماداریرهن و اجاره651,900,00030,000,0001395/12/29
95409تهرانکشاورز غربی، شوریدهاداریرهن100130,000,0001395/12/15
95472تبریزنصف راهاداریمعاوضه686,000,000408,000,0001395/12/13
91906تهرانمیدان هفت تیراداریفروش2048,300,0001395/11/16
95331تهرانپرچماداریرهن و اجاره1101,600,00020,000,0001395/11/02
95337تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره622,200,00020,000,0001395/11/01
95268تهرانبلوار دادماناداریرهن و اجاره1507,000,000200,000,0001395/10/16
95307تهرانفلکه دوم اداریرهن و اجاره2002,000,000180,000,0001395/10/16
95298تهراناقدسیهاداریرهن و اجاره774,000,00030,000,0001395/10/16
95311تهرانچیذراداریرهن70130,000,0001395/10/16
95312تهرانتقاطع ظفراداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/10/16
95313تهرانپاسدارن اداریرهن85450,000,0001395/10/16
95293تهرانفرمانیهاداریرهن110160,000,0001395/10/16
95294تهرانگلناراداریرهن125250,000,0001395/10/16
95257تهرانشهرک گلستاناداریرهن و اجاره18510,000,000100,000,0001395/10/14
95180تهرانمیدان شهرداری اداریرهن و اجاره1307,000,00050,000,0001395/10/09
95178تهرانصرافهای جنوبیاداریرهن و اجاره1506,000,00040,000,0001395/10/09
95165تهرانگلناراداریرهن125320,000,0001395/10/09
95164تهرانفرشتهاداریرهن54160,000,0001395/10/09
95190تهرانجردناداریرهن و اجاره985,500,00050,000,0001395/10/09
95189تهرانجردناداریرهن و اجاره875,000,00050,000,0001395/10/09
95205تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره27020,000,00050,000,0001395/10/09
95204تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1207,000,00050,000,0001395/10/09
Page top